Vladislav II.

Vláda Vladislava II. (1140-1172)

Vladislav byl kompromisním kandidátem českých velmožů, protože nikdo z nich nechtěl zvolit novým panovníkem Soběslavova syna, nebo silného údělníka Konráda. Proto „černý Petr“ zůstal v rukou lehkovážného mladíka Vladislava. Nikdo ovšem netušil, že předpoklady do něj vložené se nenaplní a kníže to jako druhý Přemyslovec v pořadí dotáhne až na krále.