Středověk
Dnes je: 25. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Aneka Pemyslovna

  Zpt

  Aneka Pemyslovna

  il(a): * 5. 9. 1269 - 17. 5.1296

  Popis:
  rodie: Pemysl Otakar II. a Kunhuta Halisk
  vlastn sourozenci: Kunhuta Pemyslovna, Vclav II.
  nevlastn sourozenci: Mikul Opavsk, Aneka a Elika, Jeek z Falkentejna
  manel: Rudolf Habsbursk zvan vbsk
  syn: Jan Habsbursk zvan Parricida

  Aneka byla druhm peivm dttem eskho krlovskho pru. Po otcov smrti na Moravskm poli byla v jnu 1278 zasnoubena se synem vtze Rudolfem. Samotn svatba obou dtskch pr sloench z Aneky a Rudolfa a Vclava s Gutou se zejm konala v Jihlav v polovin listopadu 1278 nebo v lednu 1279 za poehnn Jindicha Basilejskho.

  Ne vidli jste Rudolfa mladikho a tu,
  je srdce jeho k sob thla man,
  blahorodou pan, eskho krle dceru.
  Nedokzal vru tomu kouzlu uniknout, moc
  nnch pout, kdy ho thla lsky svoj.
  Mnoh pohled touhy poj mlad srdce tchto dvou,
  mue se svou enukou.
  On j k mil slova, je opakuje stle znova,
  ona odpovd klidn, ale roztomile, vldn.
  ekl bych, e u dt nelze ani slyeti
  sladch e v dobrm mravu.
  Vru dal bych za to hlavu, e by jimi pimla
  snad i z nebe andla, aby se k n spustil.
  (trsk rmovan kronika)

  Z mladik Aneky se tak stala vvodkyn rakousk a trsk, kter uvala tohoto titulu i v listinch, jak je patrno z peet. Nen znmo, kdy se Aneka vydala za manelem, jist je, e ze svatebnho obadu se vracela sama do Prahy. D se pedpokldat, e mohla bt njakou dobu spolen s matkou, bratrem a chvou hostem na Bezdzu. Nicmn nen jist, kde pesn trvila tzv. zl lta, snad se svou matkou Kunhutou, snad v Aneskm kltee. Nen ani zejm, kdy se pipojila ke svmu manelovi jestli pi svatebn noci svho bratra Vclava (II.) v lednu 1285 i pozdji, podle trsk rmovan kroniky a roku 1287. K roku 1288 ji mme Aneku s nejvt pravdpodobnost doloenu na rodovch statcch jejho manela nachzejcch se v dnenm vcarsku. Manel pobvali zejm nejvce na hrad Kyburku, nachzejcm se nedaleko vcarskho msta Winterthuru.

  msk krl Rudolf, Anein tchn, potal se svm stejnojmennm synem jako s uchazeem o msk trn, co mu ml pislbit i roku 1290 Vclav II. jako jeden z kurfit; to mu zejm s ohledem na jeho kladn vztah ke svmu vagrovi nemuselo bt proti mysli. Osud tomu chtl jinak. V dubnu roku 1290 se nejprve Rudolf mlad seel v Erfurtu se svou sestrou Gutou a jejm manelem Vclavem II., kde byli vichni zejm na pozvn mskho krle Rudolfa. eili nedobrou situaci v eskm krlovstv, kde zuila domc vlka v souvislosti se zajetm Zvie z Falkentejna. Rudolf, Anein manel, vyrazil spolu se svm vagrem Vclavem a vojenskou hotovost do Prahy. Krtce po pjezdu, dne 10. kvtna 1290 zemel; dodnes nen jasn pina. Rudolf byl pohben v chrmu sv. Vta, kde je dochovna pamtn deska. Zstala po nm mlad vdova, k n zejm v prbhu roku 1290 pibyl syn Jan. Pohrobek.

  Po smrti svho manela Aneka i se synem pobvala i nadle na statcch v dnenm vcarsku, kter se zejm snaila zajistit prv pro Jana. Z nm neznmho dvodu byla ptomna smrti svho tchna, mskho krle Rudolfa, kter zesnul v ervenci 1291 ve pru. Podle nkterch zprv potal jej vagr Albrecht, bratr jejho zemelho manela, s jejm satkem s uherskm krlem Ondejem. K nmu vak ji nedolo, snad v prbhu roku 1295 pibyla do Prahy na dvr svho bratra, Vclava II., zejm s myslem se do vcarskch zem svho mue nikdy nevrtit. Zda s sebou vzala i svho synka, nevme.

  Aneka zemela krtce po svm nvratu do ech, 17. kvtna 1296. Pohbena byla v dovm rouchu klarisek snad v kapli sv. Salvtora v kltee Na Frantiku a jej srdce bylo uloeno v kltee na Zbraslavi. Do pamti se nm zapsala jako dajn autorka nsledujcho vroku: Kdyby byl cel svt krom msteka jedin m dlan mm vlastnictvm, cel ten svt bych dala v szku nebo ztratila, nebo bych ten zbytek sv vld a svmu panstv podrobila. (Zbraslavsk kronika)

  Jej jedin dt, syn Jan, neproil pli astn ivot. Roku 1308 zabil svho strce, otcova bratra Albrechta (tehdy mskho krle), stal se psancem, posledn zmnka o nm pochz z roku 1313, tedy z doby, kdy mu bylo 23 let.

  Prameny:

  Zbraslavsk kronika (Chronicon aulae regiae). Text kroniky peloil Frantiek Hemansk, vere Rudolf Mertlk, pedmluvu napsal a odbornou revizi pekladu provedl Zdenk Fiala. Svoboda, Praha, 1976.

  Literatura:

  DVOKOV-MAL, Dana: Aneka, vvodkyn rakousk, dcera eskho krle. Mediaevalia Historica Bohemica, 2010, ro. 13, . 1, s. 47-76.
  CHARVTOV, Vclav II.: krl esk a polsk. Vyehrad, Praha, 2007.
  MAREK, Frantiek: Jihlava ve verch stalet. Krajsk nakladatelstv, Havlkv Brod, 1960.

  Napsala Acoma a Viola

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha