Středověk
Dnes je: 20. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Pemysl

  Zpt

  Pemysl

  il(a): ?1209 - 1239

  Popis:
  Pemysl byl tetm a nejmladm synem (po Vclavovi a Vladislavovi) Pemysla I. Otakara s jeho druhou chot Konstanci Uherskou. Narodit se ml (pramenem je bohuel ne zcela pesn Pulkavova kronika) v roce 1209. Nevme nic o Pemyslov dtstv, jeho vchov a bohuel ani o tom, jakou mu jeho otec zamlel budoucnost u jeho starch bratr to bylo jasn. Vclav se stane eskm krlem a Vladislav se ujme dstojnosti moravskho markrabho. Ve zmnila nhoda Vladislav umr v noru 1227 a tm pdem se mn mocensk rozdlen eskch zem. V noru 1228 je Vclav korunovn eskm krlem (mon pi t pleitosti se Pemysl stv markrabtem). Pemysl je prvn doloen jako moravsk markrab v listopadu 1228.

  O prvnch letech jeho vldy se nev nic snad byl pod dohledem svho otce a panoval v jeho intencch. V roce 1230 nastupuje na esk trn jeho bratr Vclav a s nm by nemusel vychzet nejlpe.

  Na scn historie se objevuje v listopadu 1232, kdy v Znojm obdarovv svho kaplana. Nkdy v tto dob se en s dcerou Oty Mernskho Anekou v z 1233 je doloen ve spolenosti svho tchna. Manelstv ovem zstalo bez potomk.

  esk stt se nachzel na potku 30. let 13. stolet v prbnm vojenskm stetu s babenberskm Rakouskem. Na potku ervence 1233 vpadl vvoda Fridrich II. Bojovn na Moravu, poplenil jej jin st a obsadil Btov. Oba pemyslovt brati vythli do boje, Pemysl se ovem spojil s Fridrichem. Nebylo jist, na stranu se piklon esk a moravsk lechta, podporou Pemysla by se dopustila zrady na jeho lennm pnu. Na jin Morav dolo k rozuzlen cel krize: vvoda Fridrich se svm vojskem odthl zpt do Rakous, Pemysl se najednou ocitl bez podpory svho spojence i lechty. Patov situace se najednou zmnila v jasn vtzstv Vclava. Ten se svmi podporovateli pustoil bratrovy majetky a obsadil nakonec Brno. Po krizi dvry se oba brati smili za pomoci jejich matky krlovny vdovy Konstancie krtce po vlench udlostech. Pemyslovi zstala jeho markrabsk hodnost, zda byly jeho majetky nebo prva njak omezeny nevm, spe vak ne. Oba spolen v letech 1233 1234 dovdj ke zdrnmu konci zaloen kltera cisterciaek v Pedklte u Tinova.

  V tto dob Pemysl vydv adu listin, udlejcch privilegia a majetky tm vem duchovnm institucm v jeho domn v tto dob tak pichzej do Brna minorit. Krom listin, tkajcch se duchovnch zleitost, potvrzuje Pemysl tak prva uniovskch m욝an.

  V lt 1235 esk a uhersk vojska napadla Rakousy, vpravy se pravdpodobn astnil i moravsk markrab. V lt roku dalho se situace opakuje, ciz oddly obsazuj Rakousy, na kor Fridricha.

  V roce 1237 dolo z neznmho dvodu opt ke konfliktu mezi bratry. Vypad to, e Vclav zaskoil svho bratra a vpadl na Moravu, pipojila se k nmu vtina moravsk lechty (vyjma Bludovic a snad pn z Deblna). Vlen udlosti mly jen krtk trvn, Pemysl utk do Uher a Beclavsko zskv synovec Vclava I. Oldich Korutansk.

  Na Morav se Pemysl objevuje a na zatku roku 1238, usmen bratr napomohl uhersk krl Bla IV. Pemysl nezskv celou Moravu, ale u jen Olomoucko a Opavsko. Jin dl Moravy si ponechal Vclav (ml zde nstupit vi babenberskm zemm), Beclavsko bylo u dve vylenno Oldichovi.

  Pot se Pemysl v politickm ivot ji nijak vrazn neprojevuje a 16. jna 1239 neznmo kde umr. Nen pohben na Velehrad, jak by chtl, ale v Tinov, v kltee, kter pomhal zakldat.

  Jeho osobnost jeho sttnick psoben je tk hodnotit zejmna proto, e neznme pozad jeho neshod s bratrem, kter nepispvaly ke stabilit a klidnmu rozvoji zem.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha