Středověk
Dnes je: 29. 11. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Lemberka

  Zpt

  Havel z Lemberka

  il(a): cca 1210 - 1253/4

  Popis:
  esk lechtic, len rodu Markvartic

  Otcem Havla byl Markvart (doloen 12111228?, k roku 1220 pukrab dnskho hradu), syn slavnho Hemana ernho, matkou Havla byla Hostilka (+ po r. 1255), snad z rodu Buzic.
  Havel ml 3 bratry: Jaroslava z Hrutice, Chvala a Markvarta z Bezna.
  Domnvm se, e Havel se mohl narodit nkdy mezi roky 1210 a 1220.

  Z ptm nezaznamenan historie se Havel zjevuje 6. nora 1233, kdy je v Praze ptomen daru krle Vclava I. sv matce Konstancii Uhersk. Krlovna vdova zskala vesnici Vidn (na Plzesku). Ve stejnm roce svd jet v Milevsku daru krle ostrovskmu konventu. V pli roku 1235 je na pednm mst daru vsi Lomnice moravskho markrabho Pemysla klteru v Tinov, stalo se tak v Brn. Od roku 1238 se pravideln objevuje v blzskosti krle Vclava, toho roku 4x (a jednou na listin nmeckch ryt v Praze), 2x v roce 1239, 3x v roce 1240 (z toho 2x na Morav).

  V roce 1237 mn s kladrubskm klterem jezd Vladislavsko u Sezemic za kov. K jedn z dvou listin pikld i svoji pee, na kter je krejc lev. Zrove je zde napsno SIGILLVM GALLI DE LEWENBERC, tedy pee Havla z Lemberka.

  Nevme nic o tom, zda se Markvartici astnili obrany zem ped Mongoly v roce 1240, vylouit nelze ale ani jejich ast na rozmetn menho mongolskho houfu u nepli vzdlen itavy.

  V roce 1241 je Havel prvn v listin zapsn jako Havel z Lemberka, (Gallo de Lewenberch)

  Po cel 40. lta se Havel pli v krlovch listinch nevyskytuje jednou v roce 1241, jednou o rok pozdji a tak jednou v roce 1244. Snad by se mohlo zdt, e krl na nj zanevel. Vme ale z kronik, e krl Vclav se v tto dob vce ne panovn vnoval honitb na svch loveckch hrdcch (Kivoklt), kde tak vydal nkter listiny (jejich objem je vi uplynulmu desetilet daleko men). Vclavova aktivita vedla k povstn jeho syna Pemysla (Otakara II.), kter jej prohlsil v ervenci 1248 za sesazenho.

  Prv v tento okamik se Havel jev jako jeden z nejcennjch spojenc Vclava I. V listopadu 1248 Pemysl thne do severnch ech plenit majetky Boree z Rzmburka. Bore spolen s Havlem a Many ale utduj v nonm boji u Mostu Pemyslovi vznamnou porku. Vclav s etnmi spojenci m pot na Moravu, nikoli vak Havel, kter zstv zejm na svch majetcch, krom ledna, kdy je doloen v Brn na Pemyslov listin (zd se, e panovalo pm). S Vclavem a jeho vojskem se setkv a v prbhu nora 1249, podle starho bdn v atci, dle mho soudu v Sadsk. Na konci nora se Havel s olomouckm biskupem Brunem oddluj od Vclavovy amdy, kter m bojovat do Budynska. Oba tito mui jsou doloeni v Havlov Jablonnm. V ervnu 1249 je Havel jednm z pednch astnk zemskho snmu v Litomicch, kde Vclav vyhlauje, e m skonit nsil v krlovstv. V srpnu kon Pemyslova revolta zdnliv bez trestu. A na podzim je Pemysl spolen s dalmi bvalmi vzbouenci zajat. Na Moravu, do svho markrabstv, se Pemysl vrac v listopadu v ele lechtic vrnch Vclavovi. A v jejich ele je prv Havel z Lemberka. Jet pedtm se Havel pe podle Jablonnho (Gallus de Yablonni)

  Na moravskm Pemyslov dvoe ale zejm nepobv dlouho, v noru je doloen na Angerbachu, v ervnu v Praze. Pot, a do konce vldy Vclava, o nm nejsou dn zmnky zejm se sthl na sv,panstv, kde mu v tto dob snad umr manelka a kde se tak zabv zaloenm kltera v Jablonnm.

  Havel je doloen a v listopadu 1253 v Praze (na dvou listinch), co me bt spojeno s holdovnm esk lechty novmu krli Pemyslu II. To jsou tak posledn listiny, ve kterch se Havel objevuje. Zejm brzy pot umr. Bohuel tak nezjistme, zda by byl postien jako bval vznamn Vclavv stoupenec nemilost jeho syna (Bore piel o svj ad komornka a byl i na as vznn). Zd se, e ano, protoe Havel ml za sv sluby bhem povstn zskat Kladsko, a to mu mlo bt tak v roce 1253 po nstupu Otakara II. odato.

  Po politick karie vznamnho Markvartice je jet nutn ci nkolik slov tak o jeho rodin a zakladatelsk aktivit. Nkdy mezi roky 1235 a 1240 se en s Zdislavou, dcerou moravskho velmoe Pibyslava z Kianova a jeho manelky Sybily. Jeho manelka umr zejm v roce 1252.

  rsk kronika se zmiuje pouze o dvou dtech Havlovi, kter ml bt pouze krtce iv a Markt, kter pro zmnu mla bt krsn a vzneen. Tyto daje ale zpesuj soudob listiny. Havel (II.) je prvn doloen v roce 1254 a naposledy 1270, ili neumr tak mlad, kdy uvme, e se mohl narodit kolem roku 1240. Krom nj znme jet dva jeho bratry Zdislava, kter zaloil hrad a vtev pn ze Zvetic a Jaroslava, kter se psal i podle Turnova a obas je zamovn se svm strcem Jaroslavem z Hrutice.

  Havel vybudoval (nebo zaal budovat) hrad Lemberk a za jeho osobou stoj zaloen dvou klter, johanitsk komendy v eskm Dubu a dominiknskho kltera v Jablonnm v Podjetd.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Listopad  >>
  PotSttPSoNe
         1
  2 3 4 5 6 7 8
  9 10 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 20 21 22
  23 24 25 26 27 28 29
  30       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha