Středověk
Dnes je: 11. 04. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Draic

  Zpt

  Jan IV. z Draic

  il(a): cca 1260 - 1343

  Popis:
  Budouc biskup se narodil zejm nkdy kolem roku 1260 jako syn ehoe z Litovic a neznm matky. Pochzel z rodiny ni lechty, kter mla blzko k panovnkovi a kter mla silnou duchovn tradici; jeho dva pbuzn byli tak praskmi biskupy Jan II. (12261236) a Jan III. (12581278).
  Vme, e Jan byl roku 1274 kanovnkem v Praze, v roce 1287 zskv jhensk svcen a po smrti ehoe Zajce z Valdeka se v roce 1301 stal dalm praskm biskupem. Dne 10. prosince zskal z rukou Petra z Aspeltu (tehdy zastval post basilejskho biskupa) biskupsk svcen. Snad i jeho pvod z ad ni lechty a poslunost rodu panovnkovi, jemu vdil za zvolen, mlo vliv na to, e Jan IV. z Draic nebyl nikdy vrcholnm politikem a diplomatem, ale pouze piinlivm sprvcem sv diecze.

  Po vymen Pemyslovc nebyl tedy takovou vraznou osobnost, kter by otela kolem djin, pozdji podporuje volbu Jana Lucemburskho a po cel trvn episkoptu lze Jana povaovat za krlova vrnho pomocnka v roce 1313 se astn skho snmu v Norimberku a v lt 1315 je zemskm sprvcem; biskupsk hotovost se pipojila k taen na Slovensko.

  V lt 1308 svolal synod eskho klru, hlavnm tmatem je ochrana klerik a crkevnho majetku, akutn problm ry slabch panovnk a rozvratu zem. O ti lta pozdji nachzme Jana z Draic jako jedinho zstupce stedovchodn Evropy na koncilu ve Vienne, kde nasl adu reformnch mylenek, kter zaal po svm nvratu uplatovat i ve sv dieczi. Do ech se biskup vrac na pelomu kvtna a ervna 1312 a zhy svolv dal synod, stednm tmatem je nyn disciplna klru.

  Tho nebo nsledujcho roku do ech pijd mistr Richardin z Pavie, zejm na pozvn biskupovo, prce tohoto mistra jsou ovem k Janov smle zhy prohleny za heretick. Biskup se kvli tomu v letech 1315 a 1316 nkolikrt dostv do konfliktu s inkvizic.

  Dalm problmem je Jindich ze umburka, pslunk mocn lechtick strany, kter se bhem viennskho koncilu stv probotem v Litomicch. Po nvratu ho biskup sesazuje a dosazuje sem svho kandidta Alberta z Dub. Biskup Jan se dostal do spor tak s ateckmi minority, kte pohbili Sulislava z Pntluk, pestoe zemel v klatb.

  Vechny ve zmnn udlosti dostaly Jana do problm, kter nebyl sto vyeit sm. Sesazen Jindich z umburka obvinil Jana u kurie z podpory kac (1316), nae byl biskup papeem sesazen z adu a povoln do Avignonu (1318). Jako svtsk ochrnce crkevnch majetk po dobu sv neptomnosti biskup vybral Jindicha z Lip, Vilma Zajce z Valdeka a bratry z akovic, o duchovn aspekty se staral mistr Oldich z Pabnic a bevnovsk opat Bavor z Netin. Cel pe se prothla na dlouhch jedenct let, Jan z Draic se vrac do ech a v roce 1329. V Avignonu nezahlel, poznval tamn kulturu i mentalitu, z ma zve do ech stavitele Vilma, kter postav v Roudnici nad Labem most.

  Zvren lta svho episkoptu vnuje krom sprvy duchovenstva rozshl stavebn a kulturn innosti. Zvelebuje biskupsk dvr v Praze, zde nechv postavit kostel sv. Jilj, dal kostel, zasvcen svat Ludmile stav ve svch Draicch, kter pestavuje na vstavnou rezidenci hodnou biskupa. Vznamn jsou jeho zsluhy v Roudnici, kde opravuje hrad a nech stavt most, v roce 1333 je zde zaloen augustininsk klter (prvn klter zaloen biskupem). Zakld Bentky nad Jizerou. Piv z Francie mnoho knih, kter nechv opisovat, za jeho funknho obdob sepisuje Frantiek Prask svou kroniku.

  Prask biskup Jan IV. z Draic umr 5. ledna 1343, jeho nstupcem se stv Arnot z Pardubic.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Duben  >>
  PotSttPSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30   

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha