Středověk
Dnes je: 19. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Jindich Zdk

  Zpt

  Jindich Zdk

  il(a): ? - 25.6. 1150

  Popis:
  esk duchovn, 6. olomouck biskup

  Mnoho otaznk skt Zdkovo mld, vbec nejvt pak jeho pvod. st badatel v nm vid pod vlivem nepmch dkaz syna kronike Kosmy. Kosmas ve sv kronice uvd v roce 1123 ti vznamn poutnky do Svat zem: Dluhomila (snad pedek pn ze Strakonic), Gilberta a Jindicha Zdka. V jedn z nsledujcch vt pe o tom, e se dom nevrtil Dluhomil a Berthold, vazal Kosmova syna Jindicha. Podprnm argumentem je zpis v olomouckm horologiu, kter vzniklo bhem Jindichova episkoptu v Olomouci, kde je vdno datum mrt jak Kosmy (to ale nen nic neobvyklho, Kosmovu smrt zaznamenv ada eskch nekrologi), tak i jeho manelky a tedy Jindichovy matky Boetchy. S jistotou ovem nelze Jindichv pvod prokzat.

  Nic nevme o Jindichov mld, jeho vzdln (vzhledem k jeho znalostem a rozhledu zejm na nkter kvalitn kole v cizin), krom pouti v roce 1123 se do zornho pole historie dostv a v roce 1126, kdy se stv olomouckm biskupem, celkov estm. Vybrn k tomuto adu byl 22. bezna a vysvcen byl 3. jna v roce 1126. Zhy po svm vysvcen svtil nov biskup i kostel sv. Ji na hoe p.

  I pes snahu svch pedchdc, a pedevm biskupa Jana II. na zatku 12. stolet, zstvalo olomouck biskupstv chudou instituc, zaloenou na ne zcela jasnch prvnch podkladech vi praskmu biskupstv (stle nejist byla situace vlastnka Podivna a okol). To byly koly, kter na sv bedra vzal tak Jindich a bhem svho episkoptu je eil. Ukotven biskupstv v mocensk map eskho knectv eil spoluprac s praskm knetem, obas namenou proti moravskm dlnkm.

  Velmi zhy zaal nov biskup reorganizovat cel biskupstv. Pokraoval ve stavb kostela sv. Vclava v Olomouci, kter v roce 1131 jet nedostavn vysvtil. V roce 1140 byl ji kostel dostavn prv zde mlo bt nyn nov sdlo biskupstv namsto svatopetrskho nvr. Spolen s novou 12lennou kapitulou zde biskup zaal stavt svj nov palc. Zde tak vzniklo vznamn skriptorium, kter dalo vzniknout ji zmnnmu horologiu. Biskup tak rozil zdej knihovnu.

  Reforma ekala i cel biskupstv. Jako mezilnek mezi jednotlivmi farnostmi (jejich poet vznikem novch kostel rostl) a biskupem zdil na mst dvjch velkofarnch kostel (tedy na sprvnch hraditch) mezilnek arcijhny.

  Clevdom biskup a stoupenec praskho knete se nkolikrt dostval do konfliktu s moravskmi dlnky, prvn v roce 1136 s Vratislavem Brnnskm. Pedmtem sporu jsou majetky na Blanensku.

  V roce 1137 podnik biskup svoji druhou cestu do Svat zem, odtud si dov st sv. Ke, nsledujc rok se biskup astn II. laternskho koncilu. Na svch cestch se seznamuje s dem premonstrt, kter zane vydatn podporovat.

  Pelom znamenal nstup Vladislava II. na prask stolec v roce 1140. Zdk byl blzkm spolupracovnkem zemelho Sobslava, ale stejn tak si nael i cestu k novmu kneti (spolu s nm zaloil prvn premonstrtsk klter na naem zem strahovsk a druh litomylsk v roce 1145), proti nmu se zhy postavili moravt dlnci. A stejn tak i proti Jindichovi.

  Neznme pesn okolnosti cel vlky, biskup se pokusil dlnky od vystoupen proti kneti odradit, avak marn. V roce 1142 je tedy dv do klatby a nad diecz vyhlauje interdikt (pozdji je papeem krn za pli tvrd trest), spolen s Vladislavem II., poraenm v bitv u Vysok, odchz do e zskat podporu krle Konrda III. (od nj biskup zskv imunity pro svoji dieczi)

  Do sv diecze se vrac po potlaen povstn dlnk v roce 1144. Tm zan posledn obdob Zdkovy kariry, do Olomouce pichz papesk visitace (v zleitosti interdiktu), kter nachz nesmazateln sexuln proheky mezi kapitulnm klrem (nejenom poruovn celibtu, kter prosazoval Jindich, ale i mnohoenstv). Pro biskupa tato studen sprcha znamen konec sil o povznesen sv diecze a od tto chvle se vnuje bu intelektuln innosti (dopisuje si napklad z Bernardem z Clairvaux, te adu nronch knih), nebo en Bo slvy mimo svoj dieczi (astn se v roce 1147 vpravy proti Polabskm Slovanm a podncuje knete k asti na II. krucit).

  Pote s dlnky pro biskupa pokrauj. V roce 1145 je u sobrna pepaden dlnky Konrdem, Vratislavem a knecm bratrem Dpoltem. Biskupovi se ovem podailo uprchnout a snad si tm i zachrnit ivot.

  Jindich, een Zdk, lovk evropskho rozmru, umr 25. 6. 1150, zejm vnitn zklamn vvojem sv diecze.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha