Středověk
Dnes je: 20. 10. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Dobrý den, ještě je na stránkách vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den, nevíte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Páni ze Svojšína? Děkuji za případné typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den všem, mám menší problém s otevřením/rozkliknutím stránky, viz. titulek. Ještě zhruba př . . . (Seznam on-line edic historických pramenů)
 • Na foru zde: http://www.e-stredovek.cz/ forum/viewtopic.php?f=12&t =3892 (Záhada Znojemské rotundy)
 • Šimíkovu teorii na stránkách rotunda.cz jsem si pročetl a pár zajímavých nápadů tam je, o tom žádná, . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Sociální sítě a ostatní






  Rejstřík osob

  Schaumburku

  Zpět

  Bruno z Schaumburku

  Žil(a): poč. 13. st - 17. 2. 1281

  Popis:
  Tento muž byl třetím synem bývalého holštýnského hraběte Adolfa III. a jeho manželky Adelheid z Querfurtu. Právě toto místo bylo inspirací pro jeho jméno, nosil jméno světce Bruna z Querfurtu, životopisce sv. Vojtěcha. I on byl zasvěcen duchovní dráze.
  Narodil se někdy na počátku 13. století.

  První hodnost získává v roce 1229, kdy je proboštem kapituly v Lübecku (velmi pravděpodobně prosazen otcem), získává také kanonikát v Magdeburku. Sedm let poté je proboštem v Hamburku a za další dva roky (1238) je již proboštem v Magdeburku. Volba ale neprobíhá hladce a jeho protikandidát je smrtelně zraněn. Vina padá na Bruna, je proto exkomunikován. Následně prchá. Nejdříve do Hamburku za bratrem a poté do Říma – vymoci si odpuštění. Účastní se lyonského koncilu, stává se papežovým kaplanem a jeho straníkem v boji proti Štaufům.

  Bruno se tak v českých dějinách objevuje prvně v polovině 40. let 13. století, v období, kdy se o olomoucké biskupství sváří Vilém, kandidát olomoucké kapituly a Konrád z Friedberku, kandidát krále Václava I. Celou věc rozsekl papež Inocent IV., který dosadil svého kandidáta, právě Bruna. Stalo se tak 20.9. 1245.

  Na Moravě je Bruno poprvé v prosinci 1246, ještě rok (Václav se stále drží svého kandidáta) čeká na biskupské svěcení.

  Málo informací o tomto biskupovi máme pro dobu povstání mladého krále. Bruno z Schaumburku však stojí na straně Václava I. Na samotném konci se účastní královi druhé korunovace.

  Po nástupu Přemysla II. patří k jeho blízkým spolupracovníkům, účastní se obou výprav do Pruska, v padesátých i šedesátých letech. V šedesátých letech šlo navíc o Přemyslův a Brunův projekt vytvořit z Olomouce misijní arcibiskupství pro tuto oblast. Z toho pro pochopitelný odpor papeže sešlo.

  O důvěře mezi Přemyslem a Brunem svědčí také biskupovo jmenování hejtmanem ve Štýrsku v letech 1262 – 1269. Ostatně Bruno se svými diplomatickými schopnostmi zasloužil o zisk Štýrska, on také vyjednal sňatek Přemysla s Kunhutou.

  Bruno se účastní i dalšího lyonského koncilu, na kterém v roce 1274 se snaží – marně – zamezit uznání Rudolfa Habsburského římským králem. V dalších letech nepatří k stoupencům ostré politiky Přemysla II. vůči Habsburkovi, neúčastní se ani bitvy na Moravském poli (zde ale hlavním argumentem může být jeho vysoký věk – měl již přes 70 let).

  Jeh politická role ještě vzrostla po smrti Otakara, Rudolfem je jmenován správcem severní poloviny Moravy. V říjnu 1278 je jedním z těch, kteří hledají smíření mezi Rudolfem a Otou V. Braniborským, na začátku 1279 světí pražského biskupa Tobiáše z Bechyně.

  To už se ale jeho kariéra uzavírá. Olomoucký biskup Bruno, vynikající diplomat i správce svého biskupství, umírá 17. února 1281 v Kroměříži.

  Záhy po svém nástupu se začal věnovat konsolidaci a zvelebování své diecése. V roce 1248 získal od krále řadu užitečných privilegií – desátky se měly vybírat podle kanonického práva, získává patronát nad Rajhradem, mýto ve Vyškově a přenesení trhu do Žatčan.
  Významné jsou Brunovy reformy správy církve. Mezi faráři a arcijáhenstvími (těch bylo 6) vytvořil mezičlánek – děkanáty. Vznikaly nové farní kostely. Byla rozšířena olomoucká dómská kapitula o 4 další kanovníky (rok 1252) a ve stejné době zřízen úřad scholastika, správce kapitulní školy. Za tohoto biskupa začala také gotická přestavba dómu sv. Václava v Olomouci, který vyhořel v roce 1266, stejně jako sv. Mořice tamtéž a Panny Marie v Kroměříži.
  Bruno začal také pořádat pravidelné synody farního kléru (první je doložena v roce 1252). Zřídil úřad oficiála (biskupského soudce) – ten je doložen na konci 50. let.

  Bruno z Schaumburku stojí za založením Kroměříže jako města, díky němu vybudováno sídliště městského typu, s hradbami, hradem a kostelem sv. Mořice. Celkem bohatě obdaroval zdejší kapitulu.

  Biskup pronikavým způsobem zreorganisoval a vzhledem k rozsahu by se dalo říci, že i vytvořil lenní institut olomouckého biskupství. Do dnešní doby se dochovalo 29 lenních listin (první Havel z Lemberka, snad z důvodu prestiže), řada biskupových leníků byli členové jeho družiny, která s ním přišla z Holštýnska, lenní právo bylo velmi podobné tomu, které se užívalo v této oblasti (víceméně Saské zrcadlo). Rozšiřování lenního institutu bylo úzce spojeno s kolonisací – leníci dostávali půdu k založení nových vesnic.
  Kolonisací se zabýval i biskup Bruno, nové vesnice vznikaly na biskupských majetcích na Blanensku, Mohelnicku, Svitavsku a Vyškovsku, zároveň byla řada starších vesnic převáděna na „německé právo“. Za jeho episkopátu vznikají také hrady Blansek, Mírov, Šaumburk.



  Dotazy, diskuse, vyjádření k rejstříku (odkaz na fórum)

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Říjen  >>
  PoÚtStČtSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha