Středověk
Dnes je: 27. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Zpt

  Jan elezn

  il(a): ?70. lta 14. st. - 9. 10. 1430

  Popis:
  Pvod Jana, eenho elezn nen zcela jist. Zd se, e pochzel z prask m욝ansk rodiny Beneschauer. Jeho otcem by tak byl Hna Beneschauer a matkou Aneka z rodiny Leitmeritzer.

  Datum narozen nen znmo, prvn se objevuje v pramenech v roce 1388, jako len kancele Vclava IV. a zrove jako elekt litomylskho biskupstv. Nelze tedy doloit, e ji dve psobil v krlovsk kanceli a jako krlv lovk byl vybrn olomouckm biskupem. Svcen zskal na konci dubna 1399.

  Jan byl svdomitm sprvcem diecse, staral se i o finann zajitn sv domny, pro msto Litomyl zskal trhov privilegium od krle Vclava IV. To tho msta povolal Jana tknu (prosluje jako protivnk Husova uen), jako kazatele v eskm jazyku. Biskup se dostal i do nkolika spor s farem ve Vysokm Mt a s vznamnm dvoanem Vclava IV. Janem z Mhlheimu.

  Pokud byl Jan pvodn Vclavovm strankem, tak postupem asu pechz do tbora Zikmunda Lucemburskho a pansk oposice. Svj vliv mohla mt i podpora reformnho hnut Vclavem IV; nebo Jan elezn patil k nejkonservativnjm z eskch prelt. U v roce 1395 se Jan objevuje v jedn listin Pansk jednoty a od t doby se astn vech dleitch politickch jednn a vznamnch udlost.

  V roce 1400, v lt, trv nkolik tdn na dvoe Zikmunda, o dva roky pozdji je i zstavnm dritelem Lucemburska.

  Tho roku byl Zikmundovm kandidtem na ad praskho arcibiskupa, kter zstal uprzdnn smrt Olbrama ze kvorce a Mikule Puchnka. Pro odpor papee Bonifce IX. a krle Vclava IV. se novm arcibiskupem stal Zbynk Zajc z Hazmburka. Podobn situace se opakovala jet jednou, po smrti Zbyka Zajce v roce 1411.

  V nsledujcch letech se biskup vnuje pedevm duchovnm zleitostem, pedevm bojem proti reformnmu hnut je a fanatickm odprcem mistra Jana Husa. Na synod esk crkev noru 1413 pednesly poslov Jana eleznho (biskup se j neastnil) jasn stanovisko biskup dal konec en reformnch mylenek v krlovstv.

  Zanajc kostnick koncil dal eleznmu dal monosti v boji proti Husovi, jeho stoupencm a jeho mylenkm. Ji na jae 1414 je v kontaktu s pednmi astnky koncilu, na potku dalho roku je i on asten koncilu, ne vak jako vyslanec eskho krle, ale jako legt nmeckho nroda. Na koncilu nsledn vystupoval jako nejvt odprce Jana Husa, pronesl nkolik horlivch obalob. Svmi iny si litomylsk biskup zapinil hnv znan sti esk lechty, kter uznvala reformn program. Proto byl poven Jan ml. Z Hradce jako ochrnce biskupskho majetku a pmo i osoby biskupa.

  Biskup se vrtil do ech v jnu 1415 s povenm likvidovat heresi ve sv zemi. Biskup se stal jednm z incitor katolickho spolku, kter vznikl 1. 10. 1415. Nsledn se stahuje z ech a sna se bojovat proti husitstv pedevm ve sv domn.

  V roce 1416 umr olomouck biskup Vclav Krlk z Buenic a na jeho msto je zvolen kapitulou prv Jan elezn. Men st kapituly vol biskupem favorita krle Vclava IV. Alee z Bez, kter je potvrzen zhy praskm arcibiskupem. V toto chvli se prosadil Vclavv chrnnec, kter do olomouckho chrmu pozval refomn kn.

  Jan elezn se nevzdal a obrtil se na kostnick koncil. Ten rozhodl jet tho roku pro Jana eleznho, spor ovem pokraoval jet dva roky a skonil pekvapivm vsledkem, kter inicioval sm Jan elezn. Jan elezn se stal biskupem v Olomouci, Ale z Bez v Litomyli. Nelze dnes rozhodnout, zda Jan pedvdal situaci, na potku revoluce bylo litomylsk biskupstv vyvrceno husity.

  Jan elezn ji v roce 1416 bojoval vrazn proti reformismu v olomouck diecsi, zopakoval svj zkaz pijmn pod oboj a fare reformnch mylenek povolal do Olomouce, aby se ppadn oistili.(potek roku 1418).

  Jan elezn se stv neformln hlavou katolicismu v krlovstv, jako prvn posl odpovdn list v Praze, zhy je zpustoen jeho dm v metropoli. V tto dob zskv biskup svoji pezdvku nebl se sm v ele vojska na koni thnout proti husitm. V listopadu 1421 patil byl inicitorem protihusitstkho landfrdu na Morav, kter ml trvn 5 let. V tom roce jsou mu svena do ochrany msta Olomouc, Uniov a Litovel. Tak se stv administrtorem prask arcidiecse, pot, co Konrd z Vechty pijal 4 artikuly prask. Ve stvajc situaci to byl pouze przdn titul, arcibiskupsk majetky byly rozchvceny a Jan byl uznvn za hlavu katolick crkve v echch ji dve.

  Vl v roce 1422 u Litomyle.V roce 1423 je v ele taen proti Nmti nad Oslavou, v t dob husit thnou proti Kromi a biskup v ele vojska je nucen thnout proti nim. V nsledujcch letech vl pedevm v okol Olomouce.

  V roce 1426 je poven do kardinlskho stavu a v tto dob je jeho hlavnm kolem zabrnn teologick disputace mezi husity a katolky.

  Od roku 1428 ji nepsob na Morav, ale ije nyn v Uhrch, jako poradce Zikmunda. astn se i bratislavskch jednn v roce 1429.

  Umr v Ostihomi 9. 10. 1430, pohben je ve Vcsu, v kostele frantikn.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha