Středověk
Dnes je: 17. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Albta Durynsk

  Zpt

  Albta Durynsk

  il(a): *1207 - +19.11.1231

  Popis:
  Svat patronka, eholnice, lantkrabnka a krlovsk dcera.

  Sv. Albta je znma tak jako Albta Durynsk nebo Albta Uhersk.
  Narodila r. 1207 v Uhrch nebo Bratislav jako dcera uherskho krle z rodu Arpdovc, Ondeje II. a Gertrudy z Andechsu. Ve tyech letech byla zasnoubena s durynskm lantkrabtem Hemanem I., kam byla tak pevezena na vchovu. Heman vak zhy zemel a tak byla ve 14 letech (1221) provdna za Hemanova mladho bratra Ludvka IV.
  O matku pila ji v asnm mld, jeliko ji zavradila uhersk lechta v dob krlova taen v Halii (1213). Otec ( 21.9.1235) zemel v roce jejho svatoeen.

  Albta ila v Durynsku se svm manelem, lantkrabtem Ludvkem IV. na hrad Wartburg. Od okoln lechty byla urena a opovrhovna zvlt od pbuznch, jeliko i pes odpor knecho dvora ila prost. Dokonce i ped vstupem do kostela si sundvala nejen svou vvodskou korunku, ale i perky. Zastnce vak mla ve svm manelovi, kter ji ped okolm brnil a nebo tyto strky asto pechzel slovy: Pokud mi nerozd Wartburg, jsem spokojen.
  Albta pod svm hradem Wartburgem zaloila nemocnici i pro dti, k oeten nejt잚ch ppad, a pozdji nechala postavit tak pitl v Eisenachu. Bylo j zazlvno i to, e udrovala pli dobr vztahy se svm sluebnictvem, a dokonce se ke svm komornm chovala jako k ptelkynm, s nimi se starala o chud a nemocn.
  Kdy byla zem suovna suchem, nechala Albta otevt zempansk spky a najmala chudky ke stavb silnic a most, aby jim poskytla pleitost k obiv. K lidem, kte zdrazovali svou zbonost vnou tv, vdy podotkla: ...divn lid, tv se, jakoby chtli Boha strait, msto aby mu svou ob sneli s veselou tv...
  Podle jin legendy pr do svho hradu pivedla malomocnho a uloila jej do sv postele. Kdy o tom byl zpraven jej manel, pobouen vtrhl do komnaty a pod pokrvkou msto malomocnho spatil Ukiovanho, obklopenho nebeskou z.

  Albta ovdovla ve 20 letech, kdy jej manel zemel v Itlii pi kov vprav na mor ( 11.9.1227). Albtu pr pedtm doprovzela zl pedtucha, pro kterou svmu manelu tuto vpravu rozmlouvala. Po jeho smrti ji nenalezla dnho zastn, poctila nevdk i od tch, kterm pomhala, a byla dokonce i ze svho hradu vlastnm vagrem (mlad Ludvkv bratr) vyhnna. Ani jej tyi dti j nebyly ponechny.
  Odebrala se tedy do kltera v Marburku v Hesensku a r. 1228 vstoupila jako tercika do frantiknskho du.
  Rodina se s n pozdji sten usmila, mla j vyplatit i urit finann podl. Snad j byla nabzena i monost vrtit se zpt ke svtskmu ivotu, ale Albta se vzdala pepychu a volila i nadle dobrovolnou chudobu, dlila se o svj majetek a oddala se trvale pomoci chudm a nemocnm.
  Z penz, kter mla, hojn rozdvala, a vela v konflikt i s tamnm opatem. I pes tyto problmy se j v Marburku podailo zaloit pitl a chudobinec.
  Albta Durynsk zemela 19.11.1231 ve vku 24 let. Jej legenda velice rychle naplnila stedovk povdom. Je vak a s podivem, s jakou rychlost byla papeem ehoem IX. kanonizovna tyi roky po sv smrti (1235).

  Vznam jejho jmna (z hebrejtiny - Bohu zasvcen), jakoby j peduroval jej drhu osudu. Stala se patronkou charitativnch sdruen, sirotk, vdov, nevinn pronsledovanch, nemocnch, krajkek a peka. Za svoji patronku si ji zvolil i d nmeckch ryt, d Albtinek a nebo skautsk Svtluky. Nkdy bv nazvna Matkou chudch a nemocnch.
  Albtinky jsou pvodn eholn terciky sv. Frantika z Assisi, jejich patronkou se stala Albta Durynsk, po n pevzali i sv jmno. Do ech byl tento d povoln z Vdn teprve roku 1719 hrabnkou Schnkirchovou.

  V crkevnm kalendi j byl vytyen den 17. listopadu. V echch se jej svtek ujm kolem roku 1270 a ve 14. stolet je v kalendch ji zcela samozejm. Na po. 14. stol. je o n zrmovan ryvek zaznamenn i v Dalimilov kronice, jej autor j pipomn slovy: ...Jak jsem slyel, v on dob, t Albta, ctnostn ena, za svatou je prohlena...
  V pranostikch o Albt slyme: Poas o sv. Albt, pedpovd jak bude v lt. Jin zas prav: Sv. Albta se snhem pilt.

  Sv. Albta nemla s na zem spolen jen to, e svm pkladem stla za vzor jejm souasnicm, sv. Anece i sv. Zdislav a mon i jinm. Aneka navzala na Albtino dlo mj. vybudovnm pitlu v lokalit Na Frantiku.

  Albta byla navc sestenic sv. Aneky esk, jejich spolenou tetou byla sv. Hedvika, manelka slezskho vvody Jindicha Bradatho.
  Jin Albtina teta, Konstancie, se provdala za Pemysla Otakara I.
  Pozdji (1264) jin esk krl Pemysl Otakar II. vystrojil slavnou svatbu sv netei Kunhut s Blou ml., synovcem Albtinm.
  Pokud bychom hledali dal nepm spojitosti Albty Durynsk s echami, jist by se nala dal ada souvislost. Jednou z nich je i msn diplomatick nvtva Albtina manela Ludvka (1226) u Pemysla Otakara I. Tehdy se stal vyjednavatelem smru ve vlenm rozbouen mezi eskm krlem a rakouskmi knaty

  pxs

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha