Středověk
Dnes je: 19. 01. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Rejstk osob

  Vratislav I.

  Zpt

  Vratislav I.

  il(a): * cca 876 nebo 888 + 13. 2. 921

  Popis:
  esk kne (915 921)

  Syn knete Boivoje I. a sv. Ludmily, esk kne.


  Vratislav vystdal na trn svho starho bratra Spytihnva, kter roku 915 zemel bez potomk.

  Vratislavovy ivotopisn daje jsou v legendch uvedeny ve dvou verzch podle jedn zemel po 33 letech vldy, podle druh po 33 letech ivota. Autor staroslovnsky psan takzvan Prolon legendy o sv. Ludmile uvd: Blahoslaven pak Lidmila vecku pi mla k Bohu a rozdala vecko sv jmn na almunu chudm. Syn pak jej Vratislav pejal stolec otcovsk, a ten, vldnuv tiaticet let, skonal v Pnu, i pejal vldu Vclav, vnuk Lidmilin. Oproti tomu v latinsky sepsan legend Fuit in provincia Bohemorum se pe: Kdy vak een kne Vratislav, dovriv tiaticet let svho ivota,opustil skliujc pouta tohoto svta. Vzhledem k tomu, e vme, e Vratislav zemel roku 921, dostvme dva mon roky narozen.

  Dobu Vratislavovy vldy je mon v irm kontextu charakterizovat jako etapu sasko-bavorskho soupeen. Tak jako je pro jej zatek charakteristick spojenectv eskho knete s Arnulfem, kter se roku 916 opt ujm vldy v Bavorsku, je pro zvr Vratislavova psoben pznan, e Arnulf je roku 921 donucen podrobit se novmu Vchodofranskmu krli Sasovi Jindichu Ptnkovi.

  V tto dob tak nabv na vznamu loha Kyjevsk Rusi, kde vldne kne Igor, syn Rurikv. Do Kyjeva po transevropsk magistrle m kupci ze zpadn Evropy. Praha, lec na dleit obchodn kiovatce, z tohoto obchodu rychle bohatne. Dal dleit obchodn tepna z Porn do Kyjeva vede vak severnji pes zem Luice a Slezska. D se pedpokldat, e Vratislavovm clem byla expanze prv tmto smrem.

  Vratislav ml za enu slovanskou knnu Drahomru. Duan Tetk klade datum Vratislavova satku s Drahomrou do roku 906 tehdy toila sask vojska na Glomae (Dalemince). Slovan vak s podporou Maar tok odrazili. Vratislavv satek byl podle Tetka zpeetnm uzavenho spojenectv s dalmi ze soused Sas s Havolany, jednm z nejmocnjch kmen Polabskch Slovan, kte byli po podmann Srb Sasy pro echy strategicky vznamnm sousedem. Tato protisask koalice byla podporovna bavorskm Arnulfem. Bavorsk vvoda se vak dostal do konfliktu s krlem Konrdem I. a musel njakou dobu pobvat v maarskm exilu. Prv na potku Vratislavovy vldy v roce 916 vak Bavorsko opt dobyl, znovu se zde ujal vldy a prohlsil se bavorskm krlem.

  Vratislav ml dva syny Vclava a Boleslava. Kolem data narozen (a koneckonc i mrt) starho z nich Vclava se stle vedou spory. Obecn je za datum Vclavova narozen povaovn rok 903 (akoli podle antropologickho zkoumn se mohl narodit jet ped rokem 900 v tom ppad by Drahomra nebyla jeho matkou, ale macechou a jeho otec Vratislav by se musel narodit jen krtce po svm starm bratru Spytihnvovi, tedy kolem roku 876).

  Vratislav nechal brzy po svm nastolen vystavt kostel sv. Ji na akropoli Praskho hradu. Po sv smrti byl v jet ne zcela dostavnm kostele pohben na nejestnjm mst, vpravo ped oltem. Zde byly tak jeho ostatky nalezeny a podrobeny antropologick expertze. Vratislav ml podle nich podlouhl obliej s vysokmi onmi oblouky, velk orl nos a vrazn obliejov rysy. Byl vysok okolo 177 cm. Zemel pravdpodobn ve vku mezi 45 a 50 lety co spe potvrzuje jeho narozen ve druh polovine 70. let 9. stolet.

  Manelka: Drahomra, knna z kmene polabskch Havolan

  Dti:
  Vclav (* kolem roku 900 + asi 28. 9. 935)
  Boleslav (* kolem roku 915 + 15. 7. 972)

  Napsala Tekla

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha