Středověk
Dnes je: 21. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Vladivoj

  Zpt

  Vladivoj

  il(a): * ? + leden 1003

  Popis:
  esk kne (podzim 1002 leden 1003)

  Tento mu, kter zejm patil k rodu Pemyslovc, vldl eskmu knectv jen nkolik pouhch msc a dodnes je patrn nejzhadnj a tajemstvmi nejzahalenj postavou, kter kdy usedla na esk trn.

  Do ech piel z Polska pot, co byl jeho pedchdce Boleslav III. Ryav svren z trnu.
  Podle kronike Dtmara z Merseburgu byl Vladivoj v echch pijat jednomysln pro pbuzenstv a velkou sympatii. Dodnes se nev, pro to byl prv Vladivoj, kdo se stal Boleslavovm nstupcem. Existovali toti dal a mon daleko vhodnj kandidti na trn Ryavho brati Jaromr s Oldichem. Ti se vak ped nm ukrvali (pot, co se je pokusil zavradit) na dvoe nmeckho krle Jindicha II.

  V echch v t dob nejspe existovaly (minimln) dv navzjem soupec strany velmo, z nich jedna byla orientovna na Polsko a druh na Nmecko. Ta pronmeck (podporujc Jaromra a Oldicha) byla v t dob nejspe v menin svd o tom fakt, e pednost na trn dostal prv Chrabrm delegovan Vladivoj.

  Jet mn jasn je Vladivojv pvod. Z Dtmarovch slov a tak z toho, e byl tento kne pozdji zaazen do oficilnho seznamu eskch knat (zapsanho ve 13. stolet), vyplv, e byl v echch nastolen a to v t dob mohl bt pouze Pemyslovec. Spekuluje se tedy o tom, e se mohlo jednat o mladho bratra polskho knete Boleslava Chrabrho (jeho matkou byla Dobrava, dcera eskho knete Boleslava I.). To vak nen podloeno dnmi psemnmi prameny.

  Pesn se nev ani to, kdy Vladivoj do ech piel. Boleslav III. byl svren z trnu nejspe nkdy v lt nebo zatkem podzimu roku 1002. Pot utekl nejprve do Bavorska, kde byl uvznn a pot vydn do Polska Chrabrmu. Boleslav Chrabr, podporovan propolsky orientovanmi eskmi pedky pak vysl do ech svho delegta a zjemce o esk trn Vladivoje. Dje se tak zejm nkdy v z nebo jnu, protoe u v polovin listopadu je Vladivoj doloen jako esk kne na dvorskm snmu krle Jindicha II. v ezn (Regensburg).

  Bhem jednn s krlem uin Vladivoj do t doby bezprecedentn a velmi neastn politick krok. dajn v dsledku moudr rady (tedy voln peloeno pot, co mu bylo vyhroovno) se Jindichovi podizuje a nechv si echy udlit v lno. echy se tm stvaj i podzenm zemm a v budoucnu se pak bude nmeck panovnk na tento fakt nkolikrt odvolvat s tm, e m prvo rozhodovat o tom, kdo bude sedt na eskm trn a vbec nemstn do esk politiky zasahovat.

  Pro to Vladivoj udlal? Polsk historika Barbara Krzemiensk je toho nzoru, e ji ped ezenskm sjezdem obsadil Boleslav Chrabr Moravu. Vladivoj se tak dostal do velmi svzeln situace neml svj esk trn jist. Navc se asi nemohl spolehnout na Chrabrho pomoc v ppad Jindichova vojenskho vpdu. Mon nepatil k osobm statenm, se silnou vl, na echch mu jako cizinci pli nezleelo take snadno podlehl nmeckmu ntlaku.

  Na eskm trn si vak dlouho neposedl. Zemel u potkem ledna nsledujcho roku, dajn na nsledky nadmrnho povn alkoholu. Situace v echch se tm opt zkomplikovala. Vznikl situace opt otevela cestu ke knecmu stolci Boleslavu III. Ryavmu

  Napsala Tekla

  Uvtme V nzor na pvod a osobnost Vladivoje v diskusi

  admin

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha