Středověk
Dnes je: 11. 04. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Boivoj II.

  Zpt

  Boivoj II.

  il(a): 60. lta 11. stolet - 1124

  Popis:
  Syn krle Vratislava I. a jeho tet manelky Svatavy Polsk. Piel na svt nkdy kolem poloviny 60. let.

  V roce 1082 vedl spolen s otcovm ptelem a spojencem Wiprechtem z Groje vedl oddl 300 jezdc, vyslanch na mskou jzdu krle Jindicha IV. Jindichovi se tato pomoc velmi hodila, et bojovnci byli platn pi dobvn ma.

  Klov okamik Boivojova ivota byl duben 1099, kdy jeho bratr Betislav II., kter pro nevlastnho bratra vyprosil udlen ech v lno od csae. Boivoj se tak poruenm seniortu (prvo nejstarho Pemyslovce - byl jm Oldich) ml stt ptm knetem. V lt kne Betislav z jin Moravy vyhnal Oldicha a jeho bratra Litolda a tento dl propjil Boivojovi. dlnci se nevzdvali a z exilu v Rakousch zvlt Litold kodil Boivojovi. A po dalm taen Betislava byl donucen utci i odtud. Aby si upevnil Boivoj pozici na Morav oenil se, a to se sestrou rakouskho markrabt Leopolda Gerbergou. Svatba se konala 18.10.1100. Na konci prosince toho roku je zabit neznmm vrahem kne.

  Boivoj je po nkolika dnech v Praze a bez problm dosahuje vldy. Na Moravu se ovem vrtili vyhnan brati, jejich nvratu do Brna a Znojma nov nastolen kne nedokzal zabrnit. Z exilu se vrac tak dve vyhnan Vrovci Mutina a Boej. Boivoj jim vrac sprvu Litomic a atce, dve jim odatou. Pemyslovec Oldich zaal bojovat za seniort, od csae za platu zskal tak echy v lno. S pomoc nmeckch spojenc a pbuznch vtrhl do ech v srpnu 1101. Kdy ale se u Malna ob vojska setkala a Oldich vidl, e nem dostatenou podporu velmo, odthl zpt na Moravu. Oldicha ani Litolda ovem kne nedokzal nikdy z dl vyhnat. Boivoj se zapojil i do polsk krize ve prospch Zbyhnva. V roce 1103 zatoil spolen s olomouckm Svatoplukem na Polsko Boleslava Kivostho. Boivoj zskal 1000 hiven od Kivostho k zamezen dalch tok. O sumu se nerozdlil s bratrancem, navc Olomoucko bylo jet pedtm poplenno Polky. Napt mezi Pemyslovci rostlo a Svatopluk se rozhodl ujmout se trnu sm. Rozsval mezi velmoi nedvru, pipravoval pevrat. V z 1105, kdy byl Boivoj v ezn, vythl na Prahu. Boivoj se vrtil rychle z Nmecka a zskal pevahu, zejm nedrazn pedci podpoili kandidta. Svatopluk ustoupil, ale ani on se nemusel bt ztrty dlu. Boivoj ale pestval vit svmu okol, nedvoval rdcm, podezral Vrovce. Povolal k sob nov rdce, zejm nepatili mezi piky ech. Vrnost mu odepel i bratr Vladislav. Na jae 1107 byl pedky vyzvn k svren Boivoje, bez problmu se mu to zdailo. 14.5. kon prvn knec ra Boivoje.

  Boivoj utekl do Nmecka, po slibu znan stky zlata a stbra, csa zajal Svatopluka a Boivoje poslal vldnout. Od Wiprechta zskal druinu, ovem u Donna je zastavil oddl Svatoplukova bratra Oty. Pekvapivm tokem byli Boivojovi mui rozpreni, Boivojovi se podailo utci. Pesto slben vzcn kovy csai vyplatil.

  Dal pokus piel po smrti Svatopluka v z 1109. Vojskem byl zvolen Ota, ale ustoupil starm dohodm Svatopluka, e knetem se stane Vladislav (mlad bratr Boivoje), skuten se jm stal a spchal do ezna pro lenn praporce. Toho vyuil Boivoj, o Vnocch se zmocnil Prahy a Vyehradu. Vladislav si zajistil podporu Jindicha, ten na Nov rok piel do ech a v Rokycanech mezi bratry rozhodl. Boivoj se synem Wiprechta Vclavem byl zajat a na dlouh lta uvznn na pornskm hradu Hammerstein.

  Proputn byl v roce 1116. Na pmluvu polskho knete a rakouskho markrabte v roce 1117 mu Vladislav penechal trn. O jeho druh vld se skoro nic nev. V roce spolen s Leopoldem to na Uhry. V polovin 1120 byl opt Vladislavem sesazen z neznmho dvodu. Odchz do Uher, nen pijat ani v Rakousku, na zatku nora 1124 umr.
  Zanechal po sob syny Jaromra(+ asi 1135), Spytihnva (+1157) a Lupolda, z nich pouze Lupold byl krtce vldcem v Olomouci z vle Sobslava.
  Boivoj nepatil mezi schopn Pemyslovce, svmu otci se ani nhodou nevyrovnal. Nedokzal si pevn vldu v rukou odret, ani se zbavit protivnk, byl ale houevnat, ml podporu pn z Groje a bl ne ostatn k csai.

  admin

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Duben  >>
  PotSttPSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30   

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha