Středověk
Dnes je: 25. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Habsbursk

  Zpt

  Guta Habsbursk

  il(a): 13.03.1271 - 18.06.1297

  Popis:
  rodie: Rudolf Habsbursk a Gertruda z Hohenbergu
  manel: Vclav II.
  dti: Pemysl Otakar - nar. 1288 (zemel jako dt), dvojata Vclav III. a Aneka - nar. 1289 (Aneka zemela jako dt), Anna - nar. 1290, Elika - nar. 1292, Guta - nar. 1293 (zemela jako dt) , dva synov jmnem Jan - nar. 1294 a 1295 (zemeli jako dti), Markta - nar. 1296, Guta - nar. 1297 (zemela jako novorozen)

  V dob, kdy se Rudolf Habsbursk stal mskm krlem, bylo jeho nejmlad dcei Gut dva a pl roku. Dohodou mezi Habsburkem a jeho velkm oponentem Pemyslem Otakarem II. ze dne 21.11.1276 bylo stanoveno, e Rudolf udl Pemyslovi v lno echy a Moravu, pokud se Pemysl Otakar II. vzd svch dalch zem a slb mu poslunost. Mimo jinho byla soust dohody tak dvojit satkov smlouva, kter mla upevovat a potvrzovat dosaen mr. Bylo sjednno spojen ty dt dvou panovnk tak, e Pemyslv jedin syn si ml vzt dceru mskho krle a syn Rudolfv dceru krle eskho. Jmna budoucch manelskch dvojic byla doplnna o pr dn pozdji 26.11. a to tak, e doplnno bylo jmno esk princezny Kunhuty a druhorozenho syna mskho krle Hartmanna. Vclav, Pemyslv syn byl jedinm legitimnm synem svho otce a jmno jeho budouc nevsty doplnno nebylo. D se pedpokldat, e Habsburk kalkuloval s tm, e Vclav by mohl jako dt i mladk zemt a do mocensk hry by vstoupilo ddick prvo Pemysloven v osob Kunhuty, Vclavovy star sestry. Dal mrov smlouva, kter jednala i o satku, byla mezi obma otci uzavena 6.05.1277. Zde se jednalo jen o svatb Pemyslova syna s Rudolfovou dcerou a zmn okolo vna. I kdy 12.09.1277 byla vydna tet mrov smlouva, kde se Pemysl Otakar II. zavazuje k podmnkm ujednn druhho, skonily mocensk spory bitvou na Moravskm poli (24.08.1278), kde byl esk krl zabit a esk vojsko poraeno.
  Guta Habsbursk vstupuje na politickou scnu na podzim 1278. Tehdy esk krlovna vdova Kunhuta dky nepravostem synova porunka braniborskho markrabte Oty, obrac se o npravu pomr pmo na Rudolfa Habsburskho. V druh polovin jna se krom dohod o sprv ech a porunictv nad nslednkem dohodla opt i svatba mezi dtmi obou stran. Jenom astnci se ponkud promnili. Jedinm, kdo zstal, byl esk nslednk Vclav a jeho manelkou se mla nov stt Guta, druhou manelskou dvojic se stal Rudolf (otcv jmenovec) a esk Aneka (budouc rodie Jana Parricidy, protoe Hartmann se utopil a Kunhuta jet pedtm vstoupila do kltera). Dvojit dtsk svatba se slavila asi uprosted listopadu 1278 v Jihlav za poehnn Jindicha Basilejskho. Symbolick naplnn satku asi probhlo v lednu 1279 v slavi, mon tak, e byly dti poloeny na stejn loe. K dnmu naplnn svatebnho slibu Vclava II. a Guty probhlo a po "hladovch letech a dn Branibor" v Chebu v lednu r. 1285. Ke zejm skuten "svatebn noci" dolo v noci z 25. na 26. ledna a den nsledujc strvili mlad manel sten na mi a pak Vclav z rukou tchna obdrel sv zem v lno a zaal konen uvat plnho krlovskho titulu.

  Ovem ani z Chebu Guta nedorazila zastvat svou funkci manelky, matky a krlovny zem esk. Rudolf Habsbursk svou dceru do ech nepustil a je to vysvtlovno jeho nedvrou vi Zvii z Falkentejna. Prv tato nedvra mon hrla roli ve satku krlovny vdovy Kunhuty a tohoto pednho velmoe. Svou roli ovem tak mohla hrt existence asi nemanelskho syna tto dvojice - Jeka. Kunhuta vak hned v z 1285 zemela a Falkentejn po boku mladikho krle Vclava nadle zstval.

  Guta tedy dal dva roky jako vdan pan strvila u otce a pro Vclava II. to byla jist otzka cti. Nemohl se v tto prekrn situaci jako jedin legitimn pslunk Pemyslovc starat o potomstvo a Habsburk ho tm drel pkn v achu.

  Guta vyrazila do ech a na nakonec neuskutennou plnovanou korunovaci v r. 1287, kter by se bez n neobela. Vclav vyjel sv manelce a jejmu doprovodu naproti do Kadan a do Prahy vjel slavnostn prvod 4.07.1287. Tehdy bylo Gut 16 let. Jako dcera svho otce uplatnila svj vliv na novomanela. Patrn se j podailo zmnt Vclavv vztah k otmovi Falkentejnovi. Mlad krl se po Falkentejnov satku s uherskou Albtou Zviovi nejen odcizil, ale nechal ho pozdji i zajmout a zavt.

  Po Zviov zaten dolo ke sblen Vclava II. a jeho tchna a ani po Rudolfov smrti nebyly vztahy k Habsburkm snad pod vlivem Gity zcela zpetrhny. V roce 1293 se dokonce Albrecht Habsbursk objevil na nvtv v Praze a v prosinci tho roku Vclav i s rodinou ve Vdni.

  Gut se stala osudnou korunovace, kter byla chystna mnoho let a konala se 2.06.1297 na Bo hod svatodun. Korunovan slavnosti byly doprovzeny hostinami, zbavou, psnmi a tanci. V noci byly osvtleny prask ulice pochodnmi a na Novm mst teklo vno z kaen. Tato okzal podvan mla pedvst moc a bohatstv eskho krle Vclava. Ale dvanct dn pedtm pivedla krlovna Guta na svt sv dest a zrove posledn dt, dceru Gutu. Krlovna petrpla plnovan slavnosti dle Zbraslavsk kroniky s velkmi bolestmi a 18. ervna 1297 ve vku dvaceti esti let zemela. Mal Guta matku peila o necelch est tdn a je pohbena v Anein klte. Zachoval se jej nhrobek, kde je zobrazena v podob mlad dvky.

  Od kvtna 1288 a do sv smrti byla Guta Habsbursk neustle bu thotn nebo v estinedl. Z deseti dt peily pouze tyi - nslednk trnu Vclav III., Anna (budouc manelka Jindicha Korutanskho), Elika (budouc manelka Jana Lucemburskho) a Markta (manelka Bohuslava Lehnickho).

  Napsala Acoma

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha