Středověk
Dnes je: 17. 09. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Listinu v roce 1251 nemohl vydat Premysl Otakar I., ten uz nezil. (Hrabata z Hckeswagenu msto zbohatnut na kolonizaci padek rodu)
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Sobslav I.

  Zpt

  Sobslav I.

  il(a): ok. 1075 - 14.2.1140

  Popis:
  Nejmlad syn knete Vratislava II. (pozdjho krle) a jeho druh manelky Svatavy Polsk. Narodil se zejm nkdy po roce 1075. Dtstv, mld strvil v echch, zejm pevn v Praze, kde vldli jeho star brati. A v roce 1107 odchz se sesazenm knetem, bratrem Boivojem, odchz do Polska. Neexistuij zmnky o tom, e by njak podpoil bratra Boivoje v sil zskat trn, ani Vladislava, kter se stal v roce 1109 knetem. S nm zejm moc dobe nevychzel. Celou dobu byl v Polsku na dvoe Boleslava III. Kivostho.

  Polsk vpd na sv. Vclava v roce 1110 byl npad Sobslavm, sm se i vpravy zastnil. U Cidliny se Polci setkali s Vladislavem a dali se na stup. Na ce Trutin na ustupujc ei zatoili a byly krut poraeni.

  Na radu krlovny Svatavy Vladislav v roce 1111 povolal Sobslava zpt do ech a udlil mu atecko. O dva roky pozdji se k Sobslavovi dostala zvst, e ho chce kne zajmout, po vrad kmeta Vacka, utkal pes Srbsko do Polska. V Donn byl ovem zajat mstnm purkrabm, s pomoc knze Konrda se Pemyslovci podailo uprchnout a zamil do Polska.

  Nsledujcho roku dobval esk Kladsko, kdy se obrnci vzdali, hrad nechal zaplit. V roce 1115 inicioval polsk vlada smen bratr. V beznu zskal Sobslav Hradecko, v ervenci v Nise se definitivn s bratrem usmil. Jet tho roku mu je Hradecko vymnno za Znojemsko. Pomoc Sobslava jako dlnka se kneti hod dalho roku, ptelsk setkn s uherskm tpnem na Luckm poli se zvrhlo v bitvu. ei ji vyhrli jen dky pomoci Sobslava a olomouckho Oty.
  Sobslav byl znovu vyhnn v roce 1123, jeho dly mu byla zabaveny. Kdy nepochodil u csae v Mohui, odjel k Wiprechtu Grojskmu. Tam pobv 7 msc a pot trv zhruba rok v Polsku. Za manelku si v tom roce bere Adlu Uherskou (+15.9.1140), dceru vvody Almue. Pozdji je pijat saskm vvodou Lotharem.

  Kdy je bratr tce nemocn (1125), je Sobslav povoln zpt do ech a zsluhou bamberskho biskupa Oty a krlovny Svatavy se umrajc kne Vladislav s bratrem smiuje.

  16. dubna, tyi dni po smrti Vladislava, je Sobslav nastolen. Zan tak jeho tm 15 let vlda. Sobslav po celou dobu rozhoduje sm o osudu ostatnch Pemyslovc a o obsazen dl, neohl se ani pli na velmoe. Mus vlit s nespnm kandidtem Otou, kter se obrtil na vldce e - Lothara. Nmeck vojsko je ale poraeno u Chlumce a Ota zabit. Lothar se stv Sobslavovm ptelem a spojencem, jeho moc se tak ze dne na den zvyuje, ada Pemyslovc kon ve vzen, na as vldne celmu knectv, vetn dl. Jeho jedinovlda je tak dvodem ke spiknut, kter je odhaleno v lt 1130. S Lotharem vl v Nmecku, sm nkolikrt thne do Polska. V zvru vldy se sna pojistit trn nestarmu synovi Vladislavovi, ovem na smrtelnm loi v Hostini Hradci (snad Hradec Krlov), ale jen me pihlet, jak velmoi vol jinho Vladislava, synovce umrajcho knete.

  Kne, kter byl nejschopnj ze syn Vratislava, byl mezi lidem (a zpotku i mezi lechtou) oblben, riskoval sm na vlastn pst, narozdl od ostatnch, vykval ve vyhnanstv, dlal si kontakty, hledal vhodnou pleitost k vld. Pleitost vyuil a u ji nepustil.

  Ml 4 znm syny: Vladislava (+1165), Oldicha (+1177), Sobslava (+1180) a Vclava (+1192) a dceru Marii (v roce 1138 provdna za Leopolda IV. Rakouskho, pozdji za Hermana II. Korutanskho.

  admin

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Z  >>
  PotSttPSoNe
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30    

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha