Středověk
Dnes je: 23. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Dagmar Dnsk

  Zpt

  Dagmar Dnsk

  il(a): (asi 1186 24. kvten 1213)

  Popis:
  rodie : Adlta Mesk a Pemysl Otakar I.
  manel: Valdemar II.
  dti: Valdemar a dal syn

  Dagmar se vlastn pvodn jmenovala Markta a byla nejstar dcerou tehdy jet jednoho z mnoha pemyslovskch knat Pemysla Otakara I. z manelstv s Adltou Meskou. Markta se narodila asi okolo roku 1186, kdy se Pemysl Otakar II. vracel z Mn do ech. V echch rodina zstala pouh ti roky a opt se vracela zptky do azylu na dvr Adltiny rodiny. Tam cel rodina setrvala dalch deset let, a do zimy roku 1197.

  Po smrti knete a biskupa v jedn osob Jindicha Betislava 23. ervna 1197 esk lechta osvobodila Vladislava Jindicha a zvolila ho knetem. Knec titul si ovem tak nrokoval jeho star bratr Pemysl Otakar I., kter v touze po knecm stolci v prosinci roku 1197 vtrhl do ech. Vypadalo, e se schyluje k bratrovraednmu sporu. Ptr tomu uinil Vladislav Jindich, kter se vzdal se titulu a s tm spojench privilegi a ddickch nrok ve prospch svho starho bratra a spokojil se s markrabstvm moravskm. Vladislavovo rozhodnut v konenm dsledku velice zvan ovlivnilo osud Pemyslovy rodiny. Nov kne po letech zapudil vrnou Adltu i s dtmi a "podil" si vhodnj manelku. Druhou enou se mu roku 1199 stala mladik Konstancie Uhersk. Pemysl si tmto satkem pivodil neptelstv Adltina rodu Wettin i nesouhlas papesk kurie. Pemyslovo pendlovn mezi Welfy a taufy pineslo i krtkodob nvrat zapuzen Adlty a jejch ty dt v roce 1205.

  A prv toho roku dorazilo do Prahy poselstvo dnskho krle Valdemara pod vedenm Strange Ebbesna mladho. Dnsk poselstvo nezabloudilo do ech nijak nhodn. Pijelo dat o ruku Markty, dcery eskho krle pro krle dnskho. Pestoe v tu dobu Pemysl stl na stran krle Filipa, nehodlal zpetrhat ani uiten vazby k jeho protivnkm. A Marktin npadnk, dnsk krl Valdemar II., podporoval Otu Brunvickho. ... Dle star dnsk psn probhaly nmluvy takto:

  slavn krli esk, pozdraven bute nm,
  pro vai milou dceru krl Valdemar poslal k Vm.
  Pijmte vodu a runk, sednte za stl, pni,
  poselstv vae znme, bute nm uvtni.
  Pinesli vrchcbnici a zlat kostky spolu,
  by s pannou hrl pan Strange a mluvil bez okolku.
  Krl zael do komnaty radit se s krlovou:
  Hle pni z Dnska jsou tu, cht mti dceru mou.
  Kdy Valdemar, dnsk krl, chce si dceru nai vzti,
  M ji mu onen slavn i s vnem skvostnm mti.
  Do velk sn vedli ji zlatem zdobenou,
  pan Strange, mladk dvorn, se zdvihne ped pannou.
  Pinesli vrchcbnici ze zlata ervenho,
  pan Strange krsnou pannu vyhrl pro krle svho.
  V hedvbn modr roucho odnou vyvedli,
  by lechetnou pannu tak vichni prohldli"

  Marktina svatba s Valdemarem II. probhla v zastoupen v severonmeckm pmoskm hanzovnm mst Lbeck tho roku 1205. Pi t pleitosti Markta pijala jmno Dagmar, co m bt ve starodntin "denn panna" nebo "rann ze". Svho manela novomanelka dajn spatila a po dvoumsn plavb v Mand a Dnov na Dagmain pchod vzpomnaj:

  "Dagmar pila do vlasti, i ples Dnsko vrn,
  a rolnk, m욝an blaze il bez dan, z pluhu bern.
  Ta panna pijela ze slavn esk zem."

  Markta-Dagmar si v krtkm ase zskala sv poddan dobrotou a laskavost. V roce 1209 se j narodil syn, budouc krl Valdemar III. (korunovn byl jet za otcova ivota, ale ten syna peil, neb Valdemar III. zahynul roku 1231 na lovu). Markta-Dagmar zemela v Ribe jako sedmadvacetilet po osmiletm manelstv pi porodu druhho syna.

  "V lonici eny bduj, tam velk pl a al,
  krlovna Dagmar skonala, kdy Valdemar pijdl.
  A Valdemar, krl dnsk, te do dve vstoup prudce,
  a mal dobr Kristina vztahuje k nmu ruce.
  Nech pominou ji, krli mj, petk vae aly,
  neb z Dagmaina boku vm synka vyezali.

  Je pohbena v ringstedskm chrm na Seelandu spolen se svm muem, slovy kronike - "po jeho levm boku le prvn jeho cho Dagmar, kter zemela roku 1213 devtho dne ped kalendami ervnovmi". V hrob krlovny Dagmar byl v 18. stolet objeven k byzantsk provenience ze zlata a emailu. Je uloen v Nrodnm muzeu v Kodani. Kopii tohoto Dagmaina perku pr jet nedvno nosily mnoh dnsk eny a dvky na krku... Legendy o Dagmain krse, dobrot a velkomyslnosti petrvaly stejn jako jej k a do dnench dn.

  Napsala Acoma

  (potadlo b od 29.8.07)  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha