Katedrála svatého Petra v Řezně

Autor: Jan Škvrňák <jan.skvrnak(at)gmail.com>, Téma: Umění, Vydáno dne: 30. 08. 2005

Tentokrát nebude se téma článku týkat hradu, ale katedrály, která navíc leží za hranicemi České Republiky.

Zastaralý článek

Katedrála svatého Petra se nachází v centru jednoho z největších Bavorských měst - Řezna (německy Regensburgu ). Stavba tohoto gotického dómu začala okolo roku 1260 a skončila na konci první čtvrtiny šestnáctého století. Definitivně dokončen byl v letech 1859 - 1872. Poslední větší úprava proběhla mezi roky 1985 - 1988. Během opravy byly objeveny původní gotické malby a oblouková cesta patřící starší románské stavbě. Většina malovaných skel pochází z let 1220 až 1370. Okna na západní (portálové) straně jsou o 150 let mladší. Nejmladší okna nacházející se nalevo od chóru jsou z let 1967 - 1968.
Tento svatostánek je trojlodní, dlouhý nejméně 100 metrů (jeho dvě věže jsou přibližně stejně vysoké) a široký 20m. Při vstupu dovnitř zachvacuje člověka pocit maličkosti, lodě jsou velmi vysoké a chrám proto prostorný. V dómu se nachází několik významných soch. Na západní straně to je svatý Martin a svatý Jiří. Před oltářem je svatý Petr a Pavel naproti nim Marie a Gabriel. Katedrála má deset oltářů, pět ležících na severní straně jsou oltáře gotické. Na východním konci je vyšší oltář, vyrobený v letech 1695 až 1795. Na západním konci je pomník kardinála Filipa Wilhelma (zemřel 1598). Pod katedrálou se nachází neveliká krypta, kde je seznam Řezeňských biskupů a hrobka rodiny Fuggerů (slavných bankéřů novověku).
Chrám je velmi pěkný a v samotném městě Řezně se nachází ještě několik středověkých památek např.: most Steinere Brucke, věžové domy.