Olomout biskupov a arcibiskupov

Autor: Greywolf <(at)>, Tma: esk djiny, Vydno dne: 16. 11. 2008

Od zaloen biskupstv a po souasnost modoza модоза

Jmnopsoben

Olomouck biskupstv

Jan I.
1063 - 1085
Vezel
1088 - 1091
Ondej I. 1091 - 1096
Petr I.
(?)1097 - 1104
Jan II.
1104 - 1126
Jindich Zdk
1126 - 1150
Jan III.
1150 - 1157
Jan IV.
1157 - 1172
Dtleb 1172 - 1181
Pelhim 1181 - 1186
Kaim
1186 - 1194
Engelbert. 1194 - 1199
Bavor
(Jan V.)
1199 - 1201
Robert 1201 - 12401
Vilm
1240 - 1245 2
Konrd z Friedberka
1240 - 1247
Bruno z Schauenburku
1245 - 1281
Dtich 1281 - 1302
Jan VI. Hol z Valdtejna
1303 - 1311
Petr II. 1311 - 1316
Konrd I.
1316 - 1326
Jindich Berka z Dub
1326 - 1333
Jan VII. Volek 1334 - 1351
Jan VIII. Oko z Vlaimi
1351 - 1364
Jan IX. ze Stedy
1364 - 1380
Petr III. "Jelito" 1381 - 1387
Jan X. 1387
Mikul z Riesenburka 1387 - 1397
Jan XI. Mrz 1397 - 1403
Lacek z Krava 1403 - 1408
Konrd II. z Vechty 1408 - 1413
Vclav Krlk z Buenic 1413 - 1416
Jan XII. elezn 1416 - 1430
Konrd III. ze Zvole 1430 - 1434
Pavel z Milina 1434 - 1450
Jan XIII. 1450 - 1454
Bohuslav ze Zvole 1454 - 1457
Protz (Protas) ernohorsk z Boskovic 1458 - 1484
Jan Filipec z Prus 1484
Jan XIV. Vitic 1478 - 14893
Jan XV. Borgia 1493 - 14974
Stanislav I. Thurzo 1496 - 1540
Bernard Zoubek ze Zdtna 1540 - 1541
Jan XVI. Dubravius 1541 - 1553
Marek Khuen z Olomouce 1553 - 1565
Vilm Prusinovsk z Vckova 1565 - 1572
Jan XVII. Grodeck 1572 - 1574
Tom Albn z Helfenburka1575 - 1575
Jan XVIII.1576 - 1578
Stanislav II. Pavlovsk1579 - 1598
Frantiek z Dietrichtejna1599 - 1636
Jan XIX. Arnot z Plattentejna1636 - 1637
Leopold I. Vilm1637 - 1662
Karel I. Josef1663 - 1664
Karel II. z Lichtentejna1664 - 1695
Karel III.1695 - 1710
Wolfgang
hrab Schrattenbach
1711 - 1738
Jakub Arnot z Lichtentejna1738 - 1745
Ferdinand Julius
hrab Troyer
1745 - 1758
Leopold II. Fridrich
hrab z Egkhu
1758 - 1760
Maxmilin
hrab z Hamiltonu
1761 - 1776

Olomouck arcibiskupstv

Antonn Theodor
hrab Colloredo - Waldsee
1777 - 1811
Maria Tade
hrab Trauttmansdorff
1811 - 1819
Rudolf Jan 1819 - 1831
Ferdinand Maria
hrab Chotek
1831 - 1836
Maxmilin Josef
svobodn pn Sommerau-Beckh
1836 - 1853
Bedich z Frstenberka1853 - 1892
Theodor Kohn 1892 - 1904
Frantiek Salesk Bauer 1904 - 1915
Lev Skrbensk z Ht 1916 - 1920
Antonn Cyril Stojan 1921 - 1923
Leopold Prean 1923 - 1947
Josef Karel Matocha 1948 - 1961
Josef Vrna 1973 - 19875
Frantiek Vak 1990 - 1991
Jan Graubner 1992 - sou.


1)Sesazen.
2) Protibiskup. Zekl se nakonec adu
3)Administrtor
4)Administrtor
5)Administrtor
косметика оптом украина