Středověk
Dnes je: 07. 07. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Dobrý den všem, mám menší problém s otevřením/rozkliknutím stránky, viz. titulek. Ještě zhruba př . . . (Seznam on-line edic historických pramenů)
 • Na foru zde: http://www.e-stredovek.cz/ forum/viewtopic.php?f=12&t =3892 (Záhada Znojemské rotundy)
 • Šimíkovu teorii na stránkách rotunda.cz jsem si pročetl a pár zajímavých nápadů tam je, o tom žádná, . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Řekl bych, že Šimíkova teorie naprosto sedí. Tak třeba svatý Václav je tam samozřejmě dvakrát, podob . . . (Záhada Znojemské rotundy)
 • Podle všeho by měl být původ Jízdy králů z doby válek Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad, konkrétně . . . (Volba velkomoravské královny krásy)
 • Sociální sítě a ostatní


  Počet zobrazených článků: 15 (z celkem 49 nalezených)

  |0-15|15-30|30-45|45-49|
  Život ve středověku

  * Vikinský vliv na Kyjevské Rusi - Stát a jazyk

  Vydáno dne 12. 04. 2009 (12678 přečtení)

  Vikingové na Kyjevské Rusi. Pro někoho epizoda, momentka v beztak vzdálené historii jinak slovanského státu, kapka germánské krve bezprostředně rozpuštěná ve slovanském moři, pro druhého jeden z hlavních směrů vikinské expanze a založení ruského státu, tedy významný prvek středověkých dějin. Tato práce má za úkol poskytnout alespoň jakýsi přehled vymezení vlivu Vikingů-Varjagů na Rusi a zároveň naznačit cesty, po kterých se dá při dalším studiu kráčet. Výsledky jsem shrnul do tří okruhů, které se nechají dále doplňovat.
  1) Otisk v dějinách. Varjagové a jejich přímé pozůstatky mohly zaniknout, ale jejich vliv je i tak v jistém slova smyslu patrný dodnes. Kdyby nepřišli Vikingové, Rusko by dnes vypadalo jinak – ruský stát by byl založen v jiné době, někým jiným, možná jinde než v Kyjevě, možná by existovalo od počátku více států než jeden, vývoj Ruska by vypadal jinak.
  2) Co bylo na Kyjevské Rusi přímo germánské? Vikingové přinesli některé zvyky, normy a jiné tradice, které se podařilo alespoň dočasně uchovat. Pozornost však zaměřuji i na ty okruhy, kde se germánský vliv neprosadil, nejlépe s uvedením důvodu. To pro porovnání vlivu germánské tradice v poměru k tradicím ostatním (mezi nimiž jasně převládají slovanská a byzantská). Podkapitolu pak tvoří sledování časového zanikání prvků germánské tradice.
  3) Nakonec je pozornost věnována tomu minimu z germánské tradice, které se povedlo zachovat dodnes.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 9 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Postavení žen ve středověku a raném novověku

  Vydáno dne 01. 02. 2009 (44399 přečtení)

  Postavení žen se v průběhu staletí vyvíjelo a měnilo, nebylo samozřejmě rovnocenné s postavením mužů, nicméně v této oblasti panuje mezi širokou veřejností poměrně mnoho fám a nepřesností. Pokusím se nastínit status žen ve středověku a raném novověku s akcentem k situaci v našich zemích. Obecně lze uvést, že studium žen v dějinách velmi znesnadňuje nedostatečná pramenná základna, nebo jejich autoři se zásadně věnují mužům, jejich ženským protějškům pak pouze okrajově. Nejvíce informací máme pochopitelně o ženách z nejvyšších vrstev obyvatelstva – příslušnicích panovnických rodů, vyšší šlechty, později i m욝ankách. V novověku se k tradičním písemným pramenům – kronikám a listinám – přidaly i dopisy, takže o osobním životě jednotlivců můžeme zjistit více než ve středověku, i tak se ale prameny povětšinou věnují mužům.

  Celý článek... | Autor: Viola | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Přelom roku v mytologii a zvycích

  Vydáno dne 28. 12. 2008 (6902 přečtení)

  Začátek nového roku je kladen tradicí do doby kolem zimního slunovratu. Tato tradice převážila časem nad ostatními, kladoucími přelom roku do souvislosti se sklizní úrody (konec září, 1. listopad), nebo se začátkem jara. Nový rok v období zimy se do Evropy rozšířil z Římské říše prostřednictvím církve.

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 11 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Rok 1000 – Konec světa a vznik hereze

  Vydáno dne 02. 11. 2008 (15378 přečtení)

  Kolem roku 1000 pronikalo křesanství pomalu na sever Evropy (přímo r. 1000 přijal křesanství Island), upevňovalo se ve střední Evropě (založení biskupství v Polsku také roku 1000, v Uhrách o rok později), dále na východ pronikali už jen misionáři (mučednická smrt svatého Vojtěcha r. 997 v Prusku).

  Celý článek... | Autor: Luboš Rokos | Počet komentářů: 2 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Města

  Vydáno dne 15. 06. 2008 (15573 přečtení)

  Západoevropská města mají většinou své kořeny v antice, v období slavné říše římské, kdy tato sídla měla mnoho funkcí, od hospodářských, přes správní až po vojenské. Se stěhováním národů a vznikem barbarských království města částečně ztrácejí význam, upadá řemeslná výroba, stejně tak obchod. Panovník nyní nesídlí ve městě, buduje opěrné body po celé zemi, kde shromažďuje zásoby a vládne z koně – neustále je na cestách, tak obnovuje svoji moc. Důraz je kladen na zemědělský venkov.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Červené svátky aneb Jak slavili staří Slované jarní rovnodennost

  Vydáno dne 16. 03. 2008 (16934 přečtení)

  Známe je jako Velikonoce – nejvýznamnější křesanský svátek. Obvykle ho oslavujeme v době jarní rovnodennosti. Jak ale tento příchod jara vítali naši „pohanští“ předkové?

  Celý článek... | Autor: Tekla | Počet komentářů: 17 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Kolonizace

  Vydáno dne 24. 02. 2008 (28021 přečtení)

  Na počátku druhého tisíciletí našeho letopočtu začal v západní Evropě značně růst počet obyvatel, snad díky zlepšení klimatických podmínek. Dnes přesně nevíme, co bylo příčinou, a co následkem, důležité je, že se k zajištění obživy zlepšovaly zemědělské nástroje, zaváděly nové techniky hospodaření, kácením a žďářením (vypalovaním) lesa a vysoušením močálů se získávala nová zemědělská půda. Byly zakládány vesnice v odlehlejších polohách, vznikala města jako právní subjekty. Pohyb obyvatel byl značný nejenom v rámci států, ale i mezinárodně. Jedním z východisek byly i křížové výpravy.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 8 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Zimní slunovrat a staří Slované

  Vydáno dne 16. 12. 2007 (55564 přečtení)

  Letos nastane 22. prosince 2007 v 06 hodin a 8 minut. Pro mnoho z nás je skutečným symbolem „návratu“ Slunce – dny se konečně zase začnou kousek po kousíčku prodlužovat a nadvláda dlouhé zimní tmy tak bude postupně slábnout…

  Celý článek... | Autor: Tekla | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Kurtoazie

  Vydáno dne 15. 03. 2007 (16344 přečtení)

  Slovo kurtoazie pochází z francouzštiny a znamená dvornost, či zdvořilost. Není tím míněno jen dvorné chování pánů k dámám, ale i samotná zdvořilost, tedy pravidla chování v původní vyšší dvorské společnosti, z nichž vzešla dnešní nám známá pravidla společenského chování.

  Celý článek... | Autor: Maršálek | Počet komentářů: 7 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Měna v českém království v 1. pol. 14. st.

  Vydáno dne 28. 01. 2007 (13434 přečtení)

  Mince byla nejenom všeobecným ekvivalentem, ale i důležitým znakem suverenity a mincovní právo, tzv. regál, náleželo toliko panovníkovi, jako suverénovi.

  Celý článek... | Autor: Maršálek | Počet komentářů: 5 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Hradská soustava, správa

  Vydáno dne 30. 11. 2005 (14777 přečtení)

  Hradská soustava (hradská správa, zřízení, organizace) vznikla po kořistném období českých dějin tj. na začátku 11. století. Po ztrátě výnosů z okolních území se zisky musely hledat někde jinde - zdaněním vlastního obyvatelstva, k tomu byla potřeba důsledná byrokracie, to byla hradská soustava. Přesto to nebyl dokonalý systém.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Seniorátní (stařešinský) systém

  Vydáno dne 09. 10. 2005 (18269 přečtení)

  Kníže Břetislav po sobě zanechal silný stát, ale také pět synů. To mohlo znamenat boje o trůn, proto vytvořil nástupnický systém.

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 3 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Středověká společnost

  Vydáno dne 17. 09. 2005 (31654 přečtení)

  V tomto článku by měla být (snad pochopitelně) vymezena středověká společnost. Samozřejmě se společnost velmi vyvíjela.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 18 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Církev

  Vydáno dne 30. 08. 2005 (8554 přečtení)

  Církev měla ve středověku výsadní postavení, vždy každý měl být dobrým křesanem.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Život ve středověku

  * Mongolská strategie a zbraně

  Vydáno dne 23. 08. 2005 (15077 přečtení)

  Mongolové byli vynikající bojovníci nejenom v poli, ale také později i při dobývání měst. Vděčili za to mnoha faktorům.

  Zastaralý článek

  Celý článek... | Autor: Jan Škvrňák | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  |0-15|15-30|30-45|45-49|

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna
  Kalendář šermířských akcí
  Kalendář
  <<  Červenec  >>
  PoÚtStČtSoNe
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31   

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha