Středověk
Dnes je: 21. 10. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Na foru zde: http://www.e-stredovek.cz/ forum/viewtopic.php?f=12&t =3892 (Zhada Znojemsk rotundy)
 • imkovu teorii na strnkch rotunda.cz jsem si proetl a pr zajmavch npad tam je, o tom dn, . . . (Zhada Znojemsk rotundy)
 • Sociln st a ostatn


  Hrady

  * Hrad Bradlec

  Autor: Przemysl de Nyestieyky . Vydno dne 15. 07. 2006 (11989 peten)

  Hrad Bradlec, le v oblasti eskho rje, kter je proslul nejen pitoresknmi skalnmi tvary, ale pedevm mnostvm stedovkch hrad. Tento hrad m vak trochu handicap v tom, e stoj necelou plhodinku chze ve stnu od viditelnjho a turisticky zajmavjho hradu, Kumburka. Nemn smly m v tom, e byl za svoj historii nkolikrt spojovn s loupenictvm...

  Prvn zmnky se o nm vlastn ozvaj z mnohalet domc vlky, veden proti hradu Rottejnu, za nejist ry Jana Lucemburskho. Tehdy Vok z Rottejna elil neptelstv nkolika destek lechtic i pbuznch. Mezi nimi byl roku 1322 tak Havel z Lemberka (Hawel Riba de Bradlcze), kter spolu s bratrem Havlem (slu se povdt, e bylo celkem 5 bratr stejnho kestnho jmna) bezprvn zadreli platy z nkterch vesnic rottejnskho panstv. V tm desetiletm neptelstv proti Rottejnu jsou bradlet pni pohnni k soudu jet nkolikrt. Samozejm, e se z nich nikdo nedostavil. Nejinak tomu bylo s novm majitelem Bradlce, snad lemberskm pbuznm, Markvartem z Jkve roku 1325.
  Po t veker zmnky na tvrt stolet zcela utichaj a o Bradlci jen nhodn vypovd ojedinl djepiscova zmnka, e krl Karel IV. byl r. 1356 nucen nkter loupeiv hrady dobvat, mezi nimi se uvd prv Bradlec. Zskat jej ml jeho vrn dvoan, pvodem mesk lechtic, Pta z Turgova. Ten zde tak nsledujc tvrtstolet setrval a navc k tomuto panstv pipojil i sousedn eleznickou tvrz s panstvm. Tento hradn pn byl nesmrn podnikav a se nejednou tak ocit v registrech soudnch spis. Soumrak tohoto rodu nadchz a v dob Vclava IV.


  Rekonstrukce R. Vojkovsk

  Mezitm se roku 1391 Bradlec ocit v dren rodu erbu dvou supch hlav. lenov tohoto venho a vysoce pobonho rodu bvali dvrnmi pteli Karla IV. a zastvaly vysok funkce vetn arcibiskupskch hodnost. Jako spousta starch panskch rod povajcch vnosti za Karla IV., i tento ztratil rzem vznam za jeho nstupce Vclava IV.
  V t dob Jentejnov tak orodovali za Jana Husa; bradleck pn Vank z Jentejna se aktivn zapojoval do politickho dn sv doby, a byl Bradlec dobyt na krlv pkaz. Ne si krlovsk vojsko stailo vimnout, e jim hradn posdka tajnou chodbou unik, staili jich jet 35 lapit. Neuviteln nen ani tak vynalzavost obrnc, jako to, kolik se jich do tak stsnnho prostoru vbec mohlo vejt. Kdo zde byl, jist pochop. Zajat posdka bohuel ztrestn na hrdle neunikla. Nepokojn Vank sice vyvzl s milost a zabavenm hradu, ale nejinak se vedlo i ostatnm lenm rodu, jako jeho strci arcibiskupu Janovi, kter dky krlovskmu dvrnku, lstivmu Hullerovi, piel o svj rodov hrad Jentejn u Prahy. Tm tak bylo dno neptelstv tohoto rodu s krlem, kter se snad poprv ve sv historii postavil proti krli.
  Po obleen a dobyt Bradlce r. 1417 pipadl hrad krlovn ofii. Po krlov smrti pak nic ji nebrnilo tomu, aby hrad r. 1421 znovu opanovali kalinci a do konce husitskch vlek jej obvali. Nic na tom nezmnil ani fakt darovn Bradlce krlem Zikmundem Kruinovi ze sousednho Kumburka, kter tak ml hrad zapsn pouze na pape (pergamenu?).
  Nejist doba pln lapk a zbytk njemnch ryt v dob po husitskch vlkch se podepsala i na tomto hrad. Roku 1442 jej znovu oblehla a dobvala zemsk hotovost. Nedlouho na to se na nkolik desetilet stal sdlem drobn rytsk rodiny, kter si zaala kat Bradlet z Mekova.
  Nejmn znmou histori hradu je bezesporu konec a pelom 15. stolet, kdy se Bradlec vyskytuje jako soust sloitch majetkovch pomr vtch nepehlednch celk. Nejspe v t dob ani nebyl lechtickm sdlem, ale pouze ednickm zzemm. Zklidnn pomr pinesla a vlda tpanick vtve Valdtejn po roce 1500. Bohuel znovu ne na dlouho, jeliko o hrad pili ji ve tet generaci r. 1539 za nedobrho hospodaen Albrechta z Valdtejna (neplst si s vvodou frdlantskm).
  Hrad se tak dostal do rukou mocnho rodu Trk z Lpy (1539-1607), kte jej ji nevyuvali za sv sdlo a tm pispli k jeho zpustnut, jak dosvduje kvtnov listina z roku 1600, v n Jan Rudolf Trka z Lpy prodv jinskm nkter sv pozemky s temi lesy pod pustm hradem Bradlcem.

  Pestoe Bradlec nle do skupiny hrad z obdob zatku 14. stolet, byl zpotku spe jen nevelkm hrdkem, ne dstojnm lechtickm sdlem. O to vc se na nm pak kladn podepsaly pozdj pestavby, kter jsou slovy Dr. Menclov dispozinm uklidnnm a vtvarnm sladnm, kter tu slauje nov dispozin d v jeden celek do novho opticko-vtvarnho ctn.
  Hrad je, laicky eeno, krsnou ukzkou harmonie vrcholn gotiky a ran renesance zachycen na skalnatm bradle nevelkho pdorysu tvaru slzy, kter tak dnes v krytu lesa psob jako doslovn perla, m dalece pedchz i sousednho konkurenta hrad Kumburk.
  Nvtvnk dnes na Bradlci uvid pedevm torzo tzv. Kosk brny. Otvor toti psob, e by skrze nj projel jezdec na koni. V minulosti se ale jednalo o v a ta zpravidla svj vstup eila zcela odlinm zpsobem. Dle je zachovna i pskovcovo-tukov ze, kde je ke spaten ukzka stedovkho lepen hradu jak z drobnho lomovho kamene, tak jeho plynul nvaznost hradozdn na velk, symetricky opracovan pskovcov kvdry.
  Dle povst tu o boulivch nocch bloudil ern ryt, jemu se pipisovala tragick udlost se zcenm studenta v polovin 19. stolet.

  Vbr obshlej literatury:
  A. Sedlek: Hrady, zmky a tvrze krlovstv eskho V., 1887
  D. Menclov: Hrady Kumburk a Bradlec, 1949
  F.V. Vgenknecht: Bradlec hrad eleznicka, 1945
  P. prchal: Bradlec, 19.sv.Beatris, 2002

  Souvisejc lnky:
  Hrad Nstjka (16.06.2006)
  Hrad Skly (24.08.2005)
  Hrad Pecka (24.08.2005)
  Cel lnek | Komente: 20 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  jen  >>
  PotSttPSoNe
     1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha