Středověk
Dnes je: 05. 07. 2020  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Na foru zde: http://www.e-stredovek.cz/ forum/viewtopic.php?f=12&t =3892 (Zhada Znojemsk rotundy)
 • imkovu teorii na strnkch rotunda.cz jsem si proetl a pr zajmavch npad tam je, o tom dn, . . . (Zhada Znojemsk rotundy)
 • ekl bych, e imkova teorie naprosto sed. Tak teba svat Vclav je tam samozejm dvakrt, podob . . . (Zhada Znojemsk rotundy)
 • Podle veho by ml bt pvod Jzdy krl z doby vlek Matye Korvna s Jim z Podbrad, konkrtn . . . (Volba velkomoravsk krlovny krsy)
 • Sociln st a ostatn


  Evropsk djiny

  * Bitva u Beneventa (26.2. 1266)

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 18. 05. 2007 (6348 peten)

  Sla a moc tauf se zaala povliv hroutit ji v poslednch letech vldy Fridricha II. A to nejen v ddictvm zskanm sicilskm krlovstv, ale hlavn v i, kde se objevila opozice zosobnn protikrli. Po smrti Fridricha (1250) se vldy nad jihem Itlie i v i ujal jeho syn Konrd, ovem brzy zemel (1254). Po nm byl sicilskm krlem Fridrichv levoboek Manfred, kter zprvu resignoval na korunu mskho krle a upevoval pozici na Siclii. Pozdji se Manfred postavil do ela stoupenc csastv na severu Itlie a hrozilo, nejen to, e se stane mskm krlem, ale pedevm, e svmi dravami obklop papesk stt.

  Zastaral lnek

  V tsniv situaci se pape Kliment musel obrtit na nkoho, kdo by byl ochoten taufa svrhnout. Karel z Anjou, bratr francouzskho krle Ludvka IX. Svatho se zdl tm pravm. Od roku 1246 vldl v Provenci, na zem e, ml vliv Itlii a zastnil se VI. kov vpravy.
  V roce 1265 uzavel Karel s papeem mluvu, podle kter se ml stt neapolskm krlem jako lenk papee. Zbvalo jen jedin vldu nad jihem Itlie si vybojovat.

  V lednu 1266 Karel pekroil se svm vojskem Alpy a smoval na jih. Manfred vythl do pole a pozdji. Karel se pobl Capuy pokusil zpetrhat Manfredovy zsobovac linie, ale ten se ikovn sthl za eku Calore, kde vykval na rozhodujc bitvu. Dolo k n 26. 2. 1266.

  Svoji tkou jzdu o sle zhruba 3 000 5 000 mu Karel rozdlil do t oddl. Rytm z Provence velel Hugh de Mirepoix a Filip z Montfortu. Italm, mum z Languedocu a centrln Francie velel sm Karel. Flandi se dili rozkazy svho hrabte Roberta III. a Gillese de Trasignies.

  Manfredovo vojsko mlo tkch ryt mn, obsahovalo asi 300 lehkch saracnskch jezdc a vce pchoty. Na ele byli saracnt lukostelci, jzda byla tak rozdlena do t skupin. Nmeckm oldnm veleli Giordano Lancia a Galvano z Anglony. Italt oldni a saracnsk lehk jzda nastoupila do bitvy pod velenm Galvana Lancii. Nejsilnj oddl tvoili ryti z krlovstv Manfreda, on sm byl tak v ele.

  Bitva zaala ji rno. Manfred poslal saracnsk lukostelce a lehkou jzdu do boje. Ti napadli Karlovu pchotu, ovem byli odraeni. Bhem toho, nebo krtce na to, pekroili most pes eku i Nmci. Zpotku se zdli bt nezastaviteln, ale zhy byl jejich tok rychle zlomen. Bhem tohoto stetu pekraoval eku Calore i oddl Ital a chystal se k tomu i samotn Manfred. Karel z Anjou nadil sv skupin ryt, kter nebyla zatm do boje proti nmeckm rytm tolik zapojena, aby z obou kdel napadla italsk oldne ve slubch sicilskho krle. Tak Italov byli zhy rozpreni.

  V tomto okamiku, kdy se zd bitva pro Manfreda ztracena, ada lechtic z jeho oddlu dezertuje a dv se na tk. Manfred pesto se zbyvajcmi vrnmi to na francouzsk ryte. Pro Manfreda to znamen smrt a pro vojsko definitivn porku.

  O obnoven taufsk vldy v jin Itlii a mon i v i se pokusil o rok pozdji posledn pslunk tohoto panovnickho domu, syn Konrda, Konradin. Vythl do Itlie, mnoz se k nmu pidvali, i m otevel brny. Ale i jeho Karel I. z Anjou porazil v jnu 1268 v bitv u Tagliacozza a zanedlouho pot byl posledn tauf sat v Neapoli.

  Pouit literatura:
  kol. autor: Doba hrad a ryt
  kol. autor: Evropa krl a csa
  Josef emlika: Stolet poslednch Pemyslovc
  Wikipedia

  Cel lnek | Komente: 1 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  ervenec  >>
  PotSttPSoNe
    1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31   

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha