Páni z Krumlova

šlechtické rody i jednotlivé osoby, šlechtické zvyky. Heraldika, genealogie ...

Moderator: elizabeth

User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Díky za rodokmeny, jen se obávám, že nám v tuto chvíli pøíliš nepomohou :( . Mùžeš napsat pramen, odkud jsi èerpal?
V tìch krumlovských jsou chyby: jméno dcery Záviše neznáme, o druhé dceøi myslím nic nevíme, jeho tøetí manželka byla Alžbìta...
F.Krampl
Panoš
Posts: 56
Joined: 25 Jul 2007 15:44
Location: Písek

Unread post by F.Krampl »

Myslím,že v krumlovské genealogii chyby nemám.Správnì uvádíte,že tøetí manželka se jmenovala Alžbìta Uherská,ale v mnoha pramenech a kronikách se uvádí i jméno Jitka Uherská-sestra uherského krále Ladislava IV.Nìkteré anály a kroniky uvádí jméno dcery Záviše z Falkenštejna-manželka Hynka z Lichtenburka skuteènì Ulrika.Prameny,ze kterých èerpám si všechny nepamatuji,protože o Vítkovce se již zajímám více jak 20 let.,ale pokusím se je najít.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Ulrika, Ulrika???

Unread post by acoma »

F.Krampl wrote:Nìkteré anály a kroniky uvádí jméno dcery Záviše z Falkenštejna-manželka Hynka z Lichtenburka skuteènì Ulrika.
Zatím jediný zdroj Ulriky, na který jsem narazila, je Ludmila Vaòková.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

acoma wrote:
Ten znám, ale opakovanì tam nacházíme malé chybky.
A u Vítkovcù i vìtší :wink: . Pokud jde o Ulriku, doporuèuji Jana Urbana: Lichtemburkové (ten se tímto problémem obšírnìji zabírá). Èí mìla být ta druhá Závišova dcera?
Jinak k jakým závìrùm ohlednì prvních Vítkovcù jsi dospìl?
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

F.Krampl wrote:Možná,že tam nìjaké malé chyby jsou.Je to možné,to se nehádám,ale je tìžko odhadnout jaké.Pøesto nevidím jediný dùvod,proè by autor úvádìl nìjaké mylné informace.
Autora za tento web obdivuji, nicménì chápu, že pøi takovém množství informací nelze mít vše ok. Autor nepochybnì vycházel z knih, ale u nìkterých osob a situací jsou dnes již pøekonané názory, u nìkterých jsou vìci nejasné. Pro lepší objasnìní doporuèuji jít pøimo k pramenùm :wink: (i když ani v nich není všechno :( ).
# C1. Budivoj z Krumlova, +ca 1272; m.Perchta z Falkenštejna

* D1. [parentage uncertain] Perchta z Krumlova, +after 1328; m.Vítek ze Švábenic (+1311), zemský moravský maršálek, zemský soudce, olomoucký komorník
* D2. a daughter; m.Jetøich Špacman
* D3. a daughter; m.Hroznata z Húžic (+ca 1291)
* D4. Vítek z Krumlova, +1293
* D5. Záviš z Falkenštejna, +beheaded Hluboká nad Vltavou 24.8.1290; 1m: Praha 2.6.1284 Cunegunde of Halicz (*1245, +9.9.1285); 2m: 1287 Elisabeth of Hungary (*1255, +ca 1319)
o E1. [parentage uncertain] Ulrika z Krumlova, +after 1306; m.Hynek "Jindøich Krušina" z Lichtenburka (+before 1314)
o E2. [1m.] Jan "Ješek" z Krumlova, *ca 1282, +1296, køižovník
o E3. [2m.] a daughter
o E4. [2m.] a son, *1290
* D6. Vok z Krumlova, +ca 1291
* D7. Budivoj z Krumlova, +beheaded Poland 1300
* D8. Henzlín z Krumlova, +beheaded Poland 1300

Takže (nechci být zlá): - Perchta byla možná z Falkenštejna, možná ne.
- poprava Záviše - možná 24.8.
- datum narození Kunhuty ani Alžbìty neznáme
- jistì byla jeho dcerou budoucí manželka Hynka z Lichtemburka, jejíž jméno neznáme
- datum smrti Ješka z Falk. neznáme, Libor Jan pøišel s novou teorií - viz zde
- s druhou manželkou Alžbìtou mìl podle všeho jen jednoho syna (nevím, kdy by stihl i dceru - leda dvojèata :lol: )
F.Krampl
Panoš
Posts: 56
Joined: 25 Jul 2007 15:44
Location: Písek

Unread post by F.Krampl »

Z webu vím o jedné chybì a to,že manželka Budivoje z Krumlova nebyla Perchta z Falkenštejna,ale Perchta z Griensbachu.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Ješek

Unread post by acoma »

F.Krampl wrote:Z webu vím o jedné chybì a to,že manželka Budivoje z Krumlova nebyla Perchta z Falkenštejna,ale Perchta z Griensbachu.
Odkud máte info o paní z Griensbachu??? A co tohle? To je pøece chyba, že køížovníci a smrt po roce 1296... :wink: http://www.e-stredovek.cz/kniznica.php? ... lkenstejna
Last edited by acoma on 24 Mar 2008 22:11, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

F.Krampl wrote:Z webu vím o jedné chybì a to,že manželka Budivoje z Krumlova nebyla Perchta z Falkenštejna,ale Perchta z Griensbachu.
To snad nemyslíte vážnì?

O Perchtì, ajko Závišovì matce, si doporuèuju pøeèíst víc, teï jsou nìjaké nové práce, bude hodnì variant.

Tu Jitku jako sestru Ladislava Kumána si popletl nìjaký kronikáø s Gutou, která byla ženou Václava II. Sestra Ladislava Kumána byla prostì Alžbìta a jestli to nìkdo uvádí jinak, tak to nemá dobøe. Jitka urèitì nebyla.

Dcera Záviše z Falkenštejna mohla být možná Budiše, možná taky ne. Nejsou pro to podklady. Ale Ulrika? Opravdu jedinì ve Vaòkové.

Záviš víc dìtí nestihl.

Perchta z Krumlova, Závišova sestra,jako manželka Vítka ze Švábenic, bývá uvádìna nìkde jako z Královan.

Tak jak jediná chyba?

A to jsme se zabývali jen Závišem, kterým se sice nezabývám 20let ale myslím, že o nìm vím docela dost.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
F.Krampl
Panoš
Posts: 56
Joined: 25 Jul 2007 15:44
Location: Písek

Unread post by F.Krampl »

Viola uvádí Perchtu z Falkenštejna,jako manželku Budivoje z Krumlova,a vy uvádíte Perchtu z Falkenštejna jako Závišovu sestru.Perchtu z Griensbachu jako manželku Budivoje z Krumlova uvádí Vratislav vaníèek V ÈÈH XXIX,1981
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

F.Krampl wrote:Viola uvádí Perchtu z Falkenštejna,jako manželku Budivoje z Krumlova,a vy uvádíte Perchtu z Falkenštejna jako Závišovu sestru.Perchtu z Griensbachu jako manželku Budivoje z Krumlova uvádí Vratislav vaníèek V ÈÈH XXIX,1981
Ne, to jste popletl, Perchta (snad z Falkenštejna) byla manželkou Budivoje z Krumlova. Perchta z Krumlova byla sestrou Záviše, evidentnì pojmenovaná po mamince.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

F.Krampl wrote:Viola uvádí Perchtu z Falkenštejna,jako manželku Budivoje z Krumlova,a vy uvádíte Perchtu z Falkenštejna jako Závišovu sestru.Perchtu z Griensbachu jako manželku Budivoje z Krumlova uvádí Vratislav vaníèek V ÈÈH XXIX,1981
No a teï jsem se v tom ztratila úplnì. Kdo co a koho uvádí?
Ta Perchta, jako Závišova maminka, byla z Falkenštejna po matce (zøejmì).
Last edited by elizabeth on 24 Mar 2008 22:37, edited 1 time in total.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

elizabeth wrote:Dcera Záviše z Falkenštejna mohla být možná Budiše, možná taky ne. Nejsou pro to podklady. Ale Ulrika? Opravdu jedinì ve Vaòkové.
Tu Budiši zase vyvrací Jan Urban.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:
elizabeth wrote:Dcera Záviše z Falkenštejna mohla být možná Budiše, možná taky ne. Nejsou pro to podklady. Ale Ulrika? Opravdu jedinì ve Vaòkové.
Tu Budiši zase vyvrací Jan Urban.
Dy øíkám, že nejsou dostateèný podklady proto, že Budiší byla. :) :lol:
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Perchta z Falkenštejna

Unread post by acoma »

Viola wrote:
F.Krampl wrote:Viola uvádí Perchtu z Falkenštejna,jako manželku Budivoje z Krumlova,a vy uvádíte Perchtu z Falkenštejna jako Závišovu sestru.Perchtu z Griensbachu jako manželku Budivoje z Krumlova uvádí Vratislav vaníèek V ÈÈH XXIX,1981
Ne, to jste popletl, Perchta (snad z Falkenštejna) byla manželkou Budivoje z Krumlova. Perchta z Krumlova byla sestrou Záviše, evidentnì pojmenovaná po mamince.
Nevím, jestli to tu je - Kubíková tvrdí, že Závišova matka Perchta byla z Falkenštejna, dcera Konráda II. z Falkenštejna a sestra Kalhocha III.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Perchta z Falkenštejna

Unread post by elizabeth »

acoma wrote: Nevím, jestli to tu je - Kubíková tvrdí, že Závišova matka Perchta byla z Falkenštejna, dcera Konráda II. z Falkenštejna a sestra Kalhocha III.
Nevím, zda je to tady, ale v èlánku pøipraveném do sborníku je to urèitì i s odkazem na zdroj (Rodopisná revue, èíslo doplním)... Dùkaz je sice pouze nepøímý, darováním jisté vesnice Schintaw ( rùzné pøepisy) klášteru v Schlaeglu ( èesky Drkolenskému). Vesnici mìla z èásti vlastnit Perchta a z èásti Kalhoch, takže paní Kubíková usuzuje, že byli sourozenci. Informaci uvádí už Šusta ( o té vesnici) a on i Kubíková uvádìjí, že si vesnici nárokoval i Vok z Rožmberka a ve své závìti požádal o pøevedení vesnice klášteru, což Perchta a Budivoj splnili. Šusta se domnívá, že vesnice náležela Vítkovcùm ještì pøed rozdìlením na pány z Krumlova, Rožmberka.... a že byla v majetku Voka a Budivoje. Kubíková naopak, usuzuje, že byl Rožmberk vlastník vesnice, protože mu byla tato pravomoc dána Pøemyslem Otakarem II. a biskupem pasovským( s tím po listinných dohodách).

Asi to pak šupneme do Záviše, tady to asi není vyloženì mimo, ale je to škoda, když má pan Záviš své vlastní téma. :wink:
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Vítkovci

Unread post by Viola »

elizabeth wrote:Vypsala jsem z Vokovy závěti (RBM II. č. 371) pasáž o vesnici Schintaw:

Item litem, que inter me et patruum meum Budewoy uertitur de Schinta...
Děti moje, může mi nějaký latiník pomoci s překladem (nebo spíš výkladem) slova "patruum" (ehm, sedmý pád od pater? :roll: ) - v jakých významech se může pohybovat?
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Vítkovci

Unread post by elizabeth »

Viola wrote:
elizabeth wrote:Vypsala jsem z Vokovy závěti (RBM II. č. 371) pasáž o vesnici Schintaw:

Item litem, que inter me et patruum meum Budewoy uertitur de Schinta...
Děti moje, může mi nějaký latiník pomoci s překladem (nebo spíš výkladem) slova "patruum" (ehm, sedmý pád od pater? :roll: ) - v jakých významech se může pohybovat?
Pokud si pamatuju peripetie kolem překladu měl to být strýc. Ale vzhledem k tomu, že nejsem latiník a tahala jsem to z překladače, přesně nevím. Německý překlad byl Vetter, což by odpovídalo, že je to strýc nebo bratranec.
Překlad celého úryvku týkajícího se Schintova je zde
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Vítkovci- viz výše

Unread post by Katerina »

Teda Viol , ty mi dáváš, když jsem to četla, tak jsem se nemohla zbavit hodně silného dojmu, že tohle jsem už někdy překládala .. :lol: ještě , že ta betty má takovýho pamatováka , i za nás sklerotiky ..dle mého předkládání to je strýc z otcovy strany -
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Strýc z otcovy a matčiny strany

Unread post by elizabeth »

Katerina wrote:Teda Viol , ty mi dáváš, když jsem to četla, tak jsem se nemohla zbavit hodně silného dojmu, že tohle jsem už někdy překládala .. :lol: ještě , že ta betty má takovýho pamatováka , i za nás sklerotiky ..dle mého předkládání to je strýc z otcovy strany -
No je pravda, že pro strýce z matčiny strany užívá latina jiného výrazu, avunculus, objevil se zde v souvislosti s Pertoldem z Lipé a Bernardem z Kamence, což měl být bratr pani Scholastiky, manželky Jindřicha z Lipé... (viz zde)
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Vítkovci

Unread post by Viola »

Jste zlatíčka - a bratranec to ale asi být nemůže, že?