Dušan Třeštík

historiografie, odborné knihy a jiná periodika, pomoc při bádání ...

Moderator: Ježek

User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Dušan Třeštík

Unread post by Tekla »

nevim, kam tuhle sokujici zpravu napsat... tak asi sem...

Dušan Třeštík (74) zemřel v noci na čtvrtek v motolské nemocnici, uvedla Česká televize.

netusila jsem, ze by byl nejak vazne nemocen... je to skoda...
:(

stejne mi to porad taknejak nedochazi....
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Cože???!!! To je strašný! Výdy ještì nedávno byl Na Plovárnì a vypadal zdravì...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: zemrel dusan trestik

Unread post by Katerina »

Tekla wrote:nevim, kam tuhle sokujici zpravu napsat... tak asi sem...

Dušan Tøeštík (74) zemøel v noci na ètvrtek v motolské nemocnici, uvedla Èeská televize.

netusila jsem, ze by byl nejak vazne nemocen... je to skoda...
:(

stejne mi to porad taknejak nedochazi....
To mì taky ne, je to velmi smutné.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

K této velice smutné zprávì se tìžko nìco dodává.
Èest jeho památce
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: zemrel dusan trestik

Unread post by acoma »

Tekla wrote:nevim, kam tuhle sokujici zpravu napsat... tak asi sem...

Dušan Tøeštík (74) zemøel v noci na ètvrtek v motolské nemocnici, uvedla Èeská televize.

...
Ach jo....
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Navíc styl, jakým psal, ètivý, zajímavý, který dokázal upoutat i naprostého ignoranta. Pøivedl k alespoò zlomkovitým znalostem historie lidi, kteøí by o ni jinak ani nezavadili.

Achjo, tohle je teda vypráskanej den :( :cry:
Volo, multum, statim!
the Dark Lord
Panoš
Posts: 32
Joined: 08 Aug 2007 18:08
Location: MAGNA ROMA

Unread post by the Dark Lord »

Je to smutné, když naše zem ztrácí takéto lidi.
Image
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

A dokážem si takových lidí vùbec vážit?
Nenaskáèe za chvíli houf tìch, kteøí zkusí této situace využít a budou kritisovat jeho èinnost, pøístup.... budou mít snahu se zviditelnit, když je nikdo nebude stínit. 8)
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

Ježek wrote: Tam kde je teï, jistì pøijde na záhady našich dìjin.
mne osobne mrzi, ze se nedockal vysledku toho genetickeho vyzkumu premyslovcu... zajimalo mne, jak to bude komentovat.... :?
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Tekla wrote:zajimalo mne, jak to bude komentovat.... :?
Ta jeho teorie :
http://www.moraviamagna.cz/rodokmeny/im ... dokm_p.gif (hnìdì)
mi pøišla dost šílená. Ale v tom byl jednièka. On dokázal nastolit mnoho otázek a podnìtù k dalšímu bádání. V tom pøevyšoval ostatní
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

Przemysl de Nyestieyky wrote: Nenaskáèe za chvíli houf tìch, kteøí zkusí této situace využít a budou kritisovat jeho èinnost, pøístup.... budou mít snahu se zviditelnit, když je nikdo nebude stínit. 8)
no ja nevim... pravdou je, ze on ma spoustu svych zaku, kteri ho casto "papouskuji", takze ja bych nevidela negativne, pokud se objevi lide, kteri budou chtit polemizovat... spis bych premyslela o tom, proc se neobjevili uz driv... moc jich totiz nebylo - a kdyz, tak spise z rad amaterskych badatelu, kteri byli trestikem samotnym a jeho zaky casto skoro az zesmesnovani.... to znamena, pokud se objevi ted, bude to bud proto, ze nemeli dost odvahy nebo proto, ze jim to driv nebylo umozneno...

protoze - ackoliv si pana trestika a jeho dila hluboce vazim - myslim si, ze tak jako neni v moznostech zadneho jineho cloveka, nebylo ani u nej mozne, aby se proste ve spouste svych usudku, hypotez a teorii nemylil...
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
Famm-09
Měšťan
Posts: 23
Joined: 15 Jul 2006 18:37
Location: Domažlice a Èeské Budìjovice

Unread post by Famm-09 »

Je to velká škoda, zrovna jsem se rozhodl, že mu napíšu a bohužel už to nestihnu...Ale jsem rád, že jsem ho zažil a žil v dobì, ve které pùsobil. Možná se už setkal s Palackým, kterého velice obdivoval. Možná se taky už setkal i s Pøemyslovci. Bude si s nimi mít jistì hodnì co øíct. Pane doktore, pozdravujte je tam =D>
Vincere aut mori
Guest

Unread post by Guest »

Nevím co v tuto chvíli povìdìt, pøestože bych se také rád pøipojil s projevením lítosti nad odchodem jednoho z nejlepších historikù, který mìl naší dobì stále co øíci. Shodou okolností jsem onu noc v Motolské nemocnici trávil také... Je veliká škoda, že nestihl dokonèit svoji poslední práci. I tak byla a vìøím že bude jeho dasavadní èinnost velikým odkazem, pro všechny obyvatele naší republiky.
Filip Svehla
Zeman
Posts: 119
Joined: 31 Dec 2005 14:15

Unread post by Filip Svehla »

Anonym wrote:Nevím co v tuto chvíli povìdìt, pøestože bych se také rád pøipojil s projevením lítosti nad odchodem jednoho z nejlepších historikù, který mìl naší dobì stále co øíci. Shodou okolností jsem onu noc v Motolské nemocnici trávil také... Je veliká škoda, že nestihl dokonèit svoji poslední práci. I tak byla a vìøím že bude jeho dasavadní èinnost velikým odkazem, pro všechny obyvatele naší republiky.
Omlouvám se, ale zapomnìl jsem pøihlásit své jméno, zde tedy zpráva ještì jednou s mým podpisem.
Historia magisteria vitae.
User avatar
carlos
Poddaný
Posts: 4
Joined: 03 Jul 2007 00:03

Unread post by carlos »

Jak jsem se dnes doèetl,odešel nám znalec Pøemyslovcù, pan Tøeštík.Takže èest jeho památce.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

2 vzpomínky

Unread post by Jiří Motyčka »

Již páteèní (24. 8. t.r.) Lidové noviny pøinesly vzpomínková zamyšlení dvou Tøeštíkových kolegù a spolupracovníkù nad neèekaným a o to více pøekvapivým úmrtím svého kolegy a pøítele.

První napsal øeditel Centra medievistických studií AV ÈR, historik a VŠ uèitel Petr Sommer
a druhý, nám všem známý docent Martin Wihoda, historik a uèitel MU v Brnì ...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Šmahelùv nekrolog

Unread post by Jiří Motyčka »

Ještì jednou mi dovolte vrátit se krátce k tomuto smutnému tématu. V revui Dìjiny a souèasnost è. 9/2007, kterou mi laskavì zapùjèil Ježek, jsem èetl zatím nejzajímavìjší nekrolog k úmrtí Dušana Tøeštíka. Tedy pokud lze vùbec 3. st. adjektiva "zajímavý" v souvislosti s nekrologem užít. Snad ano.

Autorem tohoto nekrologu je prof. PhDr. Františk Šmahel, DrSs, Tøeštíkùv nejen kolega ale i pøítel. Tento nekrolog nám umožòuje poznat Tøeštíka nejen jako vìdce, erudovaného historika, ale i jako èlovìka. Jeho manželkou byla Polka, která si ponechala své dívèí pøíjmení Krzemieñska, a tak díky tomu mohl Dušan Tøeštík za minulého režimu "publikovat øadu objevných studií" pod jejím jménem.
Musel jsem se usmívat, když jsem èetl o tom, jak se Dušan Tøeštík už zamlada vyznaèoval "hodnotícími soudy, které již tehdy byly dosti apodiktické povahy". :D

V závìru nekrologu Šmahel píše: "...Navíc, což je všeobecnì vzácné, se stal respektovanou kulturní osobností, historikem, jemuž se naslouchá a na jehož mínìní se èeká. Dušan Tøeštík k nám bude stále promlouvat, dále bude vzrušovat svými reflexemi a lákat do svých myšlenkových osidel pøíští historiky." ...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

kritika...

Unread post by Jiří Motyčka »

Poprvé po jeho smrti jsem èetl v tomto èlánku kritiku Tøeštíkových hypotéz, které vydával za "skuteènosti", od historika Petra Placáka. Ponechávám bez komentáøe.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: kritika...

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:Poprvé po jeho smrti jsem èetl v tomto èlánku kritiku Tøeštíkových hypotéz, které vydával za "skuteènosti", od historika Petra Placáka. Ponechávám bez komentáøe.
Já to komentovat budu. Tøeštíkovi je tam vìnována jen jedna vìta. Každý historik vydává svoje hypothesy za skuteènost, jinak to ani nejde. Pøièemž jsou více èi ménì shodné se skuteèností, nikdy však o skuteènost nejde, a to neberu v potaz noetiku. Tøeštík v tom byl úspìšný. Tøeba jednou jeho mýty nìkdo nahradí svými mýty, vždy to ale bude snaha pøiblížit se skuteènosti, nikoli pøiblížení se skuteènosti.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Petr Placák

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Abych pravdu øekl, tak ani nevím o co autorovi šlo.
Kdyby alespoò jeho jazyk vypovídal o jeho jazykové barvitosti, když už ne obsah...
Kritika (a už Tøeštíka nebo svatováclavské ikony) byla obsahovì pomìrnì plochá > to ke jménu Petra Placáka (když už jsme u toho jména).

Je to pomìrnì mladý èlovìk, v životì jsem o nìm neslyšel a jeho knížky jsou spíš povídkové (poetické). Podle mého domnìní je to jen snaha o zviditelnìní se.
Zajímalo by mì, jestli vùbec napsal nìco hodnotného, že si tak troufá za zády vyskakovat. (Nebo jak napsal Jirka M., trpaslík kopající do kotníku - v pøípadì Tøeštíka se jich urèitì vyrojí víc...)