Piotr Wlast

Jan Škvrňák
polský šlechtic, ok. 1080 - 1153

Nazývaný také Piotr Wlost, Wlostowic, později i Dunin, erbu Labutě, patřil ke slezských šlechtickým elitám. Byl synem Wlasta a jeho rodu patřily četné majetky ve Slezsku, jako ostrow Piasek ve Vratislavi a okolí hory Slez.

Piotr byl dlouholetým kastelánem ve Vratislavi, od roku 1117 držel i jednu z nejvýznamnějších funkcí na dvoře Boleslava III. Křivoústého, byl palatinem - comes palatinus.

Jedna z významných misí Piotra ve službách knížete Boleslava byla dohoda s knížetem přemyslským Wolodarem (Przemyśl na východě dnešního Polska), který neustále tehdejší Polsko ohrožoval. Piotr se vetřil do jeho přízně, získal jeho důvěru a v okamžiku, kdy byl sám s Wolodarem, podařilo se mu ho zajmout. Přemyslský kníže byl předveden ke Křivoústému, kde musel slíbit příměří s Polskem, zrušit spojenectví s Pomořany a nadto jeho knížectví muselo za něj zaplatit vysoké výkupné.

Piotr pojal za manželku dceru čerhigovského knížete Olega Michala Marii. I díky tomu ho kníže Boleslav jmenoval palatinem – svým zástupcem v knížectví. V odvolání Piotra z tohoto úřadu měla prsty druhá žena Boleslava III. Salomea, které se podařilo dosaditsem svého člověka Všebora.

V roce 1138 umírá kníže Boleslav, který ve své závěti dělí zemi mezi své syny, s vrchní vládou nejstaršího – Vladislava. Piotr se znovu stává palatinem, ve změněné situaci jeho politická váha ještě vzrůstá, má moc i nad dělnicemi mladších Vladislavových bratrů. V roce 1142 začal Vladislav válčit proti svým bratrům, ve snaze jim sebrat jejich úděly. Piotr ho od toho sice odrazoval, ale marně, jejich vztahy se tím zkalili, přesto stál na jeho straně.

V roce 1145 kníže usoudil, že byl zrazen Piotrem, nechal ho zajmout, uvěznit a jako trest za zradu oslepit i vyříznout jazyk. Poté byl vyhnán do Ruska. Řada Piotrových straníků se objevila v táboře mladších bratrů, a podle svých dalších osudů Vladislav získal přízvisko Vyhnanec. Polsko se ocitlo v nástupnické a politické krisi. Piotr se později vrátil do Polska, získal zpět své zabavené majetky.

Piotr zemřel v roce 1153 a je pochován vedle své ženy, ve vratislavském kostele sv. Vincenta.

Legendy praví, že Piotr založil 77 kostelů v Polsku. Toto číslo je nadnesené (symbolisuje zřejmě i dary), jeho činnost v tomto oboru byla výjimečná. K jeho fundacím patří kostely Panny Marie a Jiljího, Michala, Martina, Všech svatých ve Vratislavi, benediktinský klášter v Olbině s kostelem sv. Vincenta. Nejstatší románské kostely v Polsku jsou nazývány duninovými.