Břetislav II.

Břetislav II.

český kníže, syn údělníka a později knížete a krále Vratislava a jeho druhé manželky Adléty Uherské, dcery uherského krále Ondřeje I. *?(1057 - 1062) - 22. 12. 1100

Léta krize českého státu 1092-1125(6), 1. díl

Bylo by pošetilé dělit období I. krize seniorátu podle jednotlivých knížat a knížátek. Jednak kronikáři a letopisci nezachytili tolik zpráv k některým vládcům, hlavně toto období (od smrti krále Vratislava do smrti Oty II. Černého v bitvě u Chlumce) by se mělo brát kompaktně. Díky délce textu, musí být rozdělen do několika článků. Dělítkem bude zákeřná smrti ničitele seniorátu - knížete Břetislava, epilog krize bude zahrnut v článku o vládě nejmladšího syna Vratislava, Soběslava I.