Vladislav

Jan Škvrňák
Najstarší syn knížete Soběslava I., *kolem 1125 - 1165

Nejstarší syn knížete Soběslava I. a Adelheid Uherské. Narodil se snad ještě před nástupem (zaručit se to nedá) otce na trůn, neznámo kde.

Potomci krále Vratislava I. Zjednodušený rodokmen

V roce 1137 byl z Olomoucka vyhnán syn Bořivoje II. Lupold, kníže tam dosadil syna Vladislava. To byla ovšem jen předehra v pokusu prosazení nástupnictví nejstaršího syna. V květnu 1138 přiměl krále Konráda III; aby udělil Čechy v léno právě Vladislavovi. Krátce na to mu museli čeští předáci v Sadské slíbit věrnost. Velmoži měli po smrti Soběslava pochopitelně jiný názor než autoritativní mrtvý kníže. Zvolen byl Vladislav, ovšem bratranec zmíněného, dříve lehkovážný mladík. Vladislav Soběslavovec byl záhy z Olomoucka vyhnán do Uher.

Jelikož se Vladislav záhy projevil jako celkem silný panovník, vypuklo proti němu povstání šlechty, které si zvolilo panovníkem moravského Přemyslovce Konráda v letech 1141-1142. Bylo potlačeno a není známo, zda se ho zapojili i synové Soběslava. Tak bez jediného pokusu o změnu poměrů Vladislav umírá v roce 1165. Nebyl tak odvážný, jako jeho bratři Oldřich, Soběslav a Václav, kteří se několikrát pokusili svrhnout Vladislava II. a jeho syny.