česká knížata

Břetislav II.

český kníže, syn údělníka a později knížete a krále Vratislava a jeho druhé manželky Adléty Uherské, dcery uherského krále Ondřeje I. *?(1057 - 1062) - 22. 12. 1100