Vratislav Brněnský

Jan Škvrňák
moravský údělník, *před 1113 - 1156

Syn Oldřicha Brněnského (+1113) a jeho neznámé manželky. Vlastní úděl získal až po nástupu knížete Soběslava v roce 1125, který odejmul Brněnsko svému konkurentovi Otovi Černému a vrátil ji právoplatnému dědici - Vratislavovi. Po bitvě u Chlumce ho však kníže z Brněnska vyhnal (někdy mezi lety 1126 a 1128). Kam Vratislav utekl, není známo, snad do Říše. Do svého údělu se mohl vrátit v roce 1130.

Brněnští a znojemští Přemyslovci, zjednodušený rodokmen

O dva roky později se Vratislav oženil s neznámou ruskou kněžnou, kterou mu vyhledal uherský král Béla II. Zřejmě šlo o protipolskou diplomacii Soběslava.

Další etapa života začíná nástupem knížete Vladislava. S českými předáky a Konrádem Znojemským se účastní v roce 1142 neúspěšného odboje proti knížeti. Po protiútoku knížecích na Moravu však vyhnán není. I díky papežského legáta Guida. Vratislav má prsty i v přepadení biskupa Jindřicha Zdíka, přes jeho úděl s jeho vědomím táhly Konrádovy oddíly. Možná i svoje muže připojil.

Vratislav zemřel v srpnu nebo září l.P. 1156. Měl 2 doložené syny, o nichž se ví minimum. Spytihněva a Svatopluka.