údělníci

Moravské úděly

Na sklonku svého panování kníže Břetislav I. určil svým nástupcem nejstaršího syna Spytihněva II., zároveň mladší syny zaopatřil vlastními úděly na Moravě. Zatímco nástupnickým systémem českého knížectví byl seniorát mezi všemi Přemyslovci, tak moravské úděly se ve vidění jejich vládců staly dědičnými. Tato nerovnováha vedla v 11. a 12. století k permanentním krizím, když se vrchní pražská knížata se snažila podrobit Moravu a moravští údělníci, pokud byli nejstarší v rodu Přemyslovců, se zase snažili prosadit svůj nárok na knížecí stolec na vrchu Žiži.