Soběslav I.

Bitva u Chlumce (18.2. 1126)

Na zasněžených krušnohorských pláních se v únoru 1126 rozhodovalo o českém knížeti. Svůj nárok se pokusil prosadit olomoucký údělník Ota II. zvaný Černý, jehož podpořil římský král Lothar III. V čele českého vojska stanul kníže Soběslav I.

Vláda Soběslava I. 1125-1140

Díky přímluvě matky se nad smrtelným ložem Vladislava I. se jeho nástupcem a českým knížetem stal jeho mladší bratr Soběslav. Olomoucký údělník Ota II. Černý, kterému slíbil stolec Vladislav dříve, musel zuřit. A plánoval se svého práva domáhat.

Atentát na knížete Soběslava

Zatímco v Říši jako intermezzo mezi Sálci a Štaufy panuje Lothar ze Suplinburgu, uherského Bélu čeká poslední rok jeho života, v Polsku se schyluje k více než stoletému rozdělení, v českém knížectví se chystá výměna knížete…